HOGİAF sonbahar yemeği renkli geçti

Hollanda Genç İşadamları Federasyonu (HOGİAF) ve alt çatı grubunu oluşturan dernekleri Rotterdam’ın en tanınmış kongre merkezlerinden biri olan WTC’de  (World Trade Center) “Hollanda ile Türkiye arasındaki işçi göçünün 50. yıl kutlamaları” temalı ‘Sonbahar Yemeğine’ (Najarsdineer) geniş katılım oldu.

Rotterdam Dünya Ticaret Merkezi’nde  (WTC)  düzenlenen programa toplumunun saygın işadamları, politikacıları, Hollanda’da Türk Sivil toplum örgütleri, akademisyenler gibi Hollanda’nın önde gelen bir çok önemli şahsiyeti katıldı.katıldı. Toplantıda HOGİAF Başkanı  Şükrü Masmas, HOGİAF Genel Sekreteri Ahmet Taşkan, ÜNİTEE Başkanı Adem Kumcu, Hıristiyan Demokrat Partisi (CDA) Rotterdam Belediye Başkan Yardımcısı Hugo de Jong, Corendon Şirketi CEO’su Atilay Uslu ve HOGIAF etnik girişimcilik kürsüsü başkanı Gürkan Çelik, yaptıkları konuşmalar ile Hollandalı Türk girişimciliğinin su anki durumunu ve istikametinin ne olması gerektiğini belirten konuşmalar yaptılar.

EKONOMİK KATKI

Rotterdam Belediye Başkan Yardımcısı Hugo de Jong, Rotterdam’ın işadamları için en iyi potansiyeli olan bir şehir olduğunu söyledi. Jong: ” HOGİAF ayrıca eğitim, iş, müteşebbislik ve işadamlarının işbirliği sayesinde ekonomik yaşama önemli katkıda bulunuyor. Hollanda toplumuna HOGİAF’ın müspet katkıları oldukça fazla. Bu katkılar gerek Türkiye gerek Hollanda’ya ekonomik olarak sayabiliriz.” dedi.

İŞ İSTİHDAMI 67’BİNİN ÜZERİNDE

İnholland Yüksekokulu HOGİAF Etnik Girişimcilik Kürsüsü Başkanı Gürkan Çelik, son dönemlerde yaptıkları bilimsel araştırmanın sonuçlarının ümit verici olduğunu söyledi. Çelik “Hollanda’da ki Türk girişimcilerin rakamsal boyutu nedir? Bunların Hollanda ekonomiye katkısı nedir? Bununla alakalı çok ilginç tespitleriniz oldu. Gözle görülür, ciddi bir büyüme var. Girişimcilik Türker’de 1980’li yıllarda başlamış. 50 yıl önce gelen insanlar misafir işçi olarak gelmişlerdi. 1980 yılında Hollanda ekonomik bir daralma yaşadı. Bu daralma geçimini elde etmek isteyen Türk isçilerini esnaflığa, girişimciliğe itti. Diğer bir ifade ile ülkedeki bu ekonomik daralma bir Hollanda Türk girişimciliği serüvenini ortaya çıkardı. 1993 yıllarında Türk girişimcilerin sayısı 5 bin civarında idi. 2014 yılına gelindiğinde bu sayı 23 bine yaklaştı. Yani dörde katlandı. Bunların bir kısmı başarılı oldu, bir kısmı başarısız, bu da girişimciliğin doğasında var. 23 bin Türk girişimcisinin sağladıkları iş istihdamı ise 67 binin üzerinde. Sadece 2013 yılına baktığımızda Hollanda’da 3 binin üzerinde yeni Türk girişimcisinin olduğunu görüyoruz. Bunların ekonomiye olan katkıları da haliyle katlanarak büyüyor. Yüzde 4’lük bir etnik girişimcilerin Hollanda ekonomilerine bir katma değer katkısı var. Bunun içerisinde Türklerin katkısı dörtte biri. Diğer bir ifade ile Türk girişimcilerini Hollanda ekonomisine katma değer katkısı yüzde bir. Yıllık bazda bu duruma baktığımızda 2,64 milyar Avro Türk girişimcilerinin Hollanda ekonomisine katkısı var. Toplam ciroları bu rakamın 3 misli. Güzel gelişmelerden bir tanesi de sektörler arası dağılımın farklılaşması. Yani Türkler Hollanda’da artik Hollandalı girişimcilerle yarışır duruma geldiler, Avukatlıktan, sosyal ve sağlık sektörü hizmetlere, inşaat sektöre ve diğer sahalardaki şirketlerinde sayısının da ciddi oranda arttığını görüyoruz. Bu aynı zamanda Türk girişimciliğinin Hollanda’da geleceği ve sağlam adımlarla ilerleyişini çok güzel bir göstergesidir.” dedi.

TARİHE NOT DÜŞÜLDÜ

UNİTEE Başkanı Adem Kumcu, HOGİAF’ın yaptığı çalışmalar ile kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Kumcu ” HOGİAF bu gün tarihe bir not düştü diyebilirim. Gürkan Çelik Bey’in yapmış olduğu araştırmaların neticeleri Avrupa’da ki girişimcilerimizin ulaştığı seviyeyi gösterme adına bizi çok sevindirdi. 23 bine yakın Türk kökenli Hollandalı girişimci bu ülkenin ekonomisine katma değer kazandırıyor. Bu yıl sadece 3 bini aşkın Türk kökenli Hollandalı  yeni girişimci ekonomiye değer katma adına er meydanına atılıyor. Bunlar bize sevinç veriyor. Ama henüz yolun başlangıcındayız.” dedi.

HELAL AVRUPA GIDA FUARI

HOGİAF Başkanı Şükrü Masmas, Rotterdam WTC’de düzenledikleri sonbahar yemeğini üç ana tema üzerinde yoğunlaştırdıklarını söyledi. Masmas: “Özellikle Türklerin Hollanda’ya gelişlerinin bu yıl 50. yılı (1964-2014) o çerçevede yapılan bir akşamdı. Özellikle 50 yılda gelinen nokta nedir? Girişimcilik açısından. Bunu tüm boyutları ile değerlendirdik. Bunun yanı sıra bu olan gelişmelerin bilimsel gelişmelerini gördük.  Orada ki rakamlar çok ilginçti. Zaten Utrecht Üniversitesi ile yapılan çalışma ve araştırmalarımız vardı. Bu tip bilimsel araştırmaların çok gerekli olduğu ortaya çıktı. Bunun yanında özellikle bu yıl üzerinde durduğumuz enteraktif bir akşam düzenlemekti. O çerçevede HOGİAF üyelerinin daha profesyonelleşmesi konusunda neler yapabileceklerini öne çıkartmaya çalıştık. O çerçevede ortaklıklar kurduk. 15-16 Nisan 2015 tarihinde Hollanda’da organize edilecek Helal Avrupa Gıda Fuarını düzenleme girişimini üyelerimize bildirmiş olduk.”

Hollanda Corendon Şirketi CEO’su Atilay Uslu, HOGİAF’ın düzenledi bu sonbahar yemeğine 400’ü aşkın kişinin katılması büyük bir başarı olduğunu söyledi. Uslu: “Bence HOGİAF’ın yaptığı gibi network ağırlıklı toplantıların sık aralıklarla yapılması lazım. Bunları Hollandalı dostlarımıza anlatarak ve onlar ile konuşarak aramızda ki ön yargılar kırılabilinir.”dedi.

TÜRK GİRİŞİMCİLERİN HOLLANDA’YA KATKILARI TARTIŞILMAZ

Rotterdam Charlois Belediye Meclis Üyesi Luuk Wilson “HOGİAF’ın geleneksel sonbahar yemeğinde bulunmaktan dolayı son derece mutlu oğlumu belirtmek isterim. Rotterdam’ın genelde Hollanda’nın bel kemiği girişimcilerdir. Hollanda’da Türk girişimcilerin sayısı gittikçe artıyor. Gerçekten yetkilileri tebrik etmek istiyorum. Yeni girişimlere ve yeni atılımlara imzalarımızı atmaya devam edelim. Türk girişimcilerin Hollanda’ya olan katkıları tartışılmaz.” dedi.

ETNİK GİRİŞİMCİLİK KÜRSÜSÜ

HOGİAF Genel Sekreteri Ahmet Taşkan, bu akşam ile girişimci ve ortaklarına HOGİAF’ın yeniliklerini tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi. Taşkan: “Yaptırmış olduğumuz bu bilimsel araştırma ile 50 yılda Türk toplumunun girişimcilik alanında geldiği noktayı tespit etmiş olmamız çok önemli. Hollanda’da olduğumuz durum iyi olmasına rağmen daha kat edebileceğimiz mesafe çok. Potansiyel büyük ve bu potansiyelden faydalanmamız lazım. Bunun içinde HOGIAF olarak son bir sene kurum ve girişimcilerimizin profesyonelleşmesi ve uluslararası çalışabilmesi için çalışmalar Etnik Girişimcilik Kürsüsü kurulmasından yaklaşık 60 şirket ve kurumla beraber çalışma anlaşmaları yaptık ve üyelerimizin hizmetine sunduk. Şimdi girişimcilerimizde beklentimiz sunulan bu imkanlardan maksimum faydalanmaları.

GELİNEN BAŞARI ORTAY KONULDU

Hollanda Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Arif Yakışır, HOGİAF öncülüğünde bu gibi akşamlar ve seminerler ile iki ülke arasında iyi sağlam ikili ilişkilerin gelişmesine son derece  olumlu katkılar sağladığını söyledi. Yakışır ” HOGİAF’ın bilimsel olarak yaptırmış olduğu araştırma ve sonuçlarını burada açıklamaları, Hollanda Türk toplumunun gelmiş olduğu başarılı seviyeyi ortaya koydu. 23 bin işadamının binlerce Türk’e ve Hollandalıya yeni iş kapısı açtığını öğrendik. Bunun için bu durum Türk toplumunun ülkeye katkısı ve uyumudur.”

HOGİAF’ın programına katılan konuşmacılara hediyelerin takdimin ardından, HOGİAF yönetimi basına topluca hatıra resmi çektirdi.Program daha sonra karşılıklı ikili diyaloglar ile devam etti.
Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!