Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz, İOT Başkanı Baran’a Kur’an-ı Kerim Yakma ve Yırtma Konusuyla İlgili Mektup Gönderdi

Belediye başkanına -yerel üçgenle koordineli olarak- bir gösteri duyurusuna müsade ve kısıtlama hakları vardır, Bunun kınanması gereken bir eylem olarak görülebileceğini söyleyebiliriz ,Bakanlığımız yakında bu konuyu sizlerde daha geniş olarak ele alacağımızı bildirmek isterim

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı,            Dilan Yeşilgöz-Zegerius

İOT Türklere danışma kurulunun Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığına gönderdiği mektub’ta Hollanda’da Müslümanları huzursuz eden Kur’an’ı-kerim’in yakılıp veya yırtılnasına artık bir son verilmesi konusunda Adalet ve Güvenlik Bakanı Dilan Yeşilgöz‘e bir mektub göndermişti, Bakan Yeşilgöz‘ün gönderilen mektuba verdiği yanıtta şu ifadeler kullanıldı.

27 Ocak’ta, (İOT) Hollanda’daki Türk Danışma Kurulu başkanı Baran ve ayrıca
Fas Hollanda Derneği adına, 22 Ocak’taki Kuran’ın yırtılmasına dikkat çektiğiniz mektubunuzu aldım. Temsilciler meclisi olarak,Bu mektup aracılığıyla mektubunuza yanıt veriyorum.Kuran’ın yırtılıp çiğnendiği olayların İslam toplumunda büyük bir kargaşaya ve öfke duygularına yol açtığının farkındayım 24 Şubat 1’inci Parlamento’ya yazdığım mektupta da yazdığım gibi,Bunun kınanması gereken bir eylem olarak görülebileceğini paylaşıyorum.Kabine, herkesin kendi (dini) kimliğini özgürce şekillendirmek için kendini güvende hissettiği kapsayıcı bir toplumu temsil ediyor,Anayasal devletimizde din ve inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve gösteri yapma hakkı Anayasa’da güvence altına alınmıştır. Bakanlar Kurulu, bu temel hakların anayasal devlet çerçevesinde güvence altına alınmasına büyük önem vermektedir. Bazen bu temel haklar
birbirleriyle çatışabilir.Belediye başkanına -yerel üçgenle koordineli olarak- bir gösteri duyurusuna dayalı olarak kısıtlamaların gösterip gösterme
gerekip gerekmediğini belirlemek düşer. Hareket kamu tezahürleri (Wom) gereklidir. Yasanın, trafiğin menfaati için veya düzensizliklerle
mücadele etmek veya önlemek için bir ifadenin içeriğinden dolayı kısıtlamalar getirmek için hiçbir şekilde bir zemin sağlamadığını önemlidir.
Hükümet asla önceden yargılamayın

Hükümet, henüz konuşulmamış olayları asla önceden yargılamaz, çünkü bu sansür teşkil eder (Anayasa’nın 7. Maddesi). A
Pegida’nın Kur’an-ı Kerim’e Hakaret içeren davranışlarını Bakan JenV’nin yanıtını içeren Parlamentoya Mektup, gösteriler açıkça suç işlemek için bir izin verilmemiştir .Gösteriler sırasında kişilere hakaret,şiddete tahrik veya kalabalık topluma karşı nefret söylemi gibi cezai suçlar işlendiğinde ifade özgürlüğünün sınırına ulaşılır. Bu tür ifade suçları ceza hukuku kapsamında uygulanabileceği gibi
vandalizm veya kişilere karşı şiddet gibi şiddet içeren,Gösteri öncesinde, sırasında veya sonrasında eyleme geçilmesi gereken ceza gerektiren suçlar olup olmadığını belirlemek Savcılık Hizmetine kalmıştır
Savcılık, bu olaya cevaben
bir tutanak tutulduğunu duyurdu. Bu rapor Kamu Bakanlık tarafından değerlendirilecek ve Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak bu konuda yorum yapamam
.
Bakanlığım kuruluşunuzu ve Fas-Hollanda Ortaklığını daha geniş bir çerçevede tartışmaya davet ediyor bağlam
Kur’an’ın yırtılmasını çevreleyen yasal çerçeve hakkında ve ayrıca daha geniş olarak Müslüman ayrımcılığı teması hakkında. Bu görüşme Adalet ve Yasa Uygulama Genel Müdürü ile gerçekleşecek. Bakanlığımın çalışanları
bu konuda sizinle iletişime geçecek. Daha sonra bazı örgütlerle,Adalet ve Güvenlik Bakanı ile Müslüman ayrımcılığının daha geniş temasını tartışmaya devam edeceğim.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı, D. Yeşilgöz-Zegerius

Haber:haber.nl
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Haber her gün e-postanıza gelsin

Haber her gün e-postanıza gelsin

Yeni haberleri e-postanıza ulaştırmamız için mail adresinizi girmeniz yeterli.

You have Successfully Subscribed!