Nefret ve kin tellalları devrede

En heyecan verici iç düşmanlar ‘Dış Güçler’e ‘Emperyalizm’e, ‘beynelmilel kapitalizme bağlı olanlardır:
“İdeal bir düşmanın yabancı olması gerekir, ya da yerli düşmanın yabancı soydan geldiği iddia edilmelidir… Mayasında kin ve nefret olmayan bir milletin, nefreti bu kadar geç farketmesi, olağandır”. Eric Hoffer

Sevgili okurlarım, birilerini bu aralar belli ki fazlası ile rahatsız ediyoruz. Amacımız bu olmasa da, sandık altı bir atasözünü, gün yüzüne çıkarıp, “İşleyen demir bu kadar mı güzel ışıldar” diyerek, sükûnetle olan biteni irdeliyoruz. Yıllarca emperyalist, sosyalist ve beynelmilel kapitalist sömürgenin hakim olduğu bu topraklarda, gelişen gücümüz, sapkın mihraklarca nefret söylemi ile zedelenmeye, yüce dinimizin ve Türkiyemizin itibarı düşürülmeye çalışılıyor. El akılları ile bam telimize basıp bizleri, görmek istedikleri bir noktaya sabitleyip, kargaşadan nasiplenmeye çalışıyorlar.

Gelelim bu hafta gündeme oturan Bakan Asscher’ın, İslam ve Türk yapılanmaları ile ilgili mektubuna. Bir danışıklı dövüş tutturmuş gidiyorlar. Hollanda’da eğitimde, iş hayatında, politikada, üretim ve tüketimde yer tutmuş, bendini aşmış milletimize ve yüce dinimize karşı başlatılan manifestoları, asılsız, düzmece yakıştırmaları esefle kınıyorum.

Öteden beri bizlerin en büyük problemlerindendir, kodaman medya devleri anti-demokratik ve raşist kurgularına bin bir kılıf biçip, piyasaya sürmüştür. Öncelikle bir suç unsuru varmış gibi asılsız bir haber yapılır; ardından danışıklı dövüş başlar. Tam da bu aşamada tekrar haber yapılarak algı yansıması tamamlanmaya başlar.

Daha sonra uydurma haberin zihinlere yerleşmesi için yalan tekrar tekrar gündeme taşınır. Pervasızca savrulan oklar, en hassas noktalarımıza, milli ve dini duygularımıza atılır. Yüce dinimiz İslam’ı terörle; devletimizi tükenmişlik ve okyanusun derin sularında kaybolmaya ramak tutmuş bir sandalla bağdaştırırlar.

Burada verilmek istenen mesaj sadece kişiye yönelik olmayıp, o kişi ve kişilerin ait olduğu tüm gruba yöneliktir. Aynı şekilde saldırılar belli bir kesime karşı özel bir nefret veya önyargı beslemiyor olsa da, o kesimin sahip olduğu özelliklere ve inançlarına yönelik beslediği önyargılarla, bastırma, susturma ve dışlama dürtüsü ile hareket etmeye devam ederler.

Şu anda olduğu gibi, konu önü kesilmeye çalışılan kişisel başarılar değil, gelişen devletimizin parlak istikbalidir. Bu tarz manifestolara verilebilecek en güzel karşılık, kendi içimizde bütünleşmektir.

Bizler Avrupalı Türkler olarak artık kendi istihdamımızı sağlayabiliyor, ortak akılda birleşip vekillerimizi siyaset adamlarımızı seçebiliyoruz.
Nefret ve kin tellalları artık bizi kargaşaya düşüremiyor, kendi gücümüzün ve inancımızın farkında yepyeni bir nesiliz ve nesiller yetiştirmeye devam ediyoruz.
Vakit birlik vakti, yeni vizyonumuza, oluşumlarımıza sıkıca sarılmanın vakti..
2 thoughts on “Nefret ve kin tellalları devrede

 1. B. Alper

  Sevgili Eda,

  Dış güçlere, emperyalizme ve küresel kapitalizme hizmet eden biri değilim ve kesinlikle bir düşman değilim. Onun için duygularını empatiyle karşılıyor ve anlamaya çalışıyorum. Bu konuda başarılı olduğumu hemen belirtmeliyim. Duygusal bazda seni anlamış olsam da olayları rasyonel olarak irdelediğimiz zaman makeleyin içinde çok temel çelişkiler olduğunu belirtmek durumundayım.

  Şimdiye kadar hem Hollandaca basında hem de Türkçe basından aldığımız duyumlar, Asscher’ın “İslam ve Türk yapılanmalarını”, entegrasyonun gelecegi açısından daha sıkı kontrol altında tutma gereksinimiydi. Bunu yapmak isterken Asscher, aslında güven duyması gerektiği yerlere değil, yeni oluşan problem içinde ekonomik çıkarlar sağlama eğilimi olan, bu eğilimini ciddiyetten ve bilimden uzak istatiksel verilerle gerçekleştirmeye çalışan kurumlara güvenmesiydi. İki Türk kökenli parlementerin bu yaklaşıma tepkisiyle olay büyüdü, iç hesaplaşma karekterine büründü ve bu günkü halini aldı.

  Yani anlayacağınız bu olay “Dış güçlerin, emperyalizmin ve küresel kapitalizmin” oyunu değil. Bu mantıktan vazgeçmeliyiz artık. Olayları komplo teorileriyle açıklamanın hiç kimseye faydası yok. Olayları bu şekilde algıladığımız zaman, bizden çok uzaklaşıyor elimizle tutamıyor ve gözümüzle göremiyoruz. Herşey çok soyutlaşıyor, uzaklaşıyor ve edilgen duruma düşüyoruz. Dolayısıyla bizimde yapabileceğimiz hiçbir şey kalmıyor. Ondan sonra da her şeyi “takdir-i ilahi’ye” teslim ediyor, “İşin içinde büyük güçler var, dolayısıyla biz bişeyler yapabilecek güçte değiliz”, yaklaşımıyla sorunlardan uzaklaşıyor ve olayın çözümünü de “dış güçlere” bırakarak kendi içimize dönüyoruz.
  Oysa, sorunun bir parçasıysak, çözümün de bir parçası olmalıyız. Bu konuda bıkmadan usanmadan çaba harcamalı ve çözümün de içinde yer almalıyız. Çünkü biz, toplumsal barış içinde “varolmak” istiyoruz. Bunu kabullenemeyenlerin kendi bilecekleri bir iş. İçinde yaşadığımız toplum ve tarih art niyetli kurumları kesinlikle yargılayacaktır.

  İkinci değinmek istediğim nokta ise; Bu tür makalelerde bazen, “sapkın mihraklarca nefret söylemi ile zedelenmeye, yüce dinimizin ve Türkiyemizin itibarı düşürülmeye çalışılıyor.” yaklaşımlarıyla hem dinimiz hem de Türkiyemiz romantikleştiriliyor. Oysa gerçekler bam başka. Hem dinimize hem de Türkiyemize baktığımız zaman şu anda Hollanda’mızda yaşadığımız siyasi, sosyal ve hukuksal çatışmaların dozajından yüzlerce kat daha fazla olduğunu görüyoruz. Çatışmalar doğaldır ve olmalıdır. Çatışmalar, iyi gitmeyen birşeyleri, iyileştirmek için bir şanstır aynı zamanda ama, çatışmaların içinde aktif yer almalı ve ahlaklı bir uslup kullanılmalı ve yapıcı bir pozisyon seçmeli ve bu şekilde sorunlara çözümler getirmeyi öğrenmeliyiz.

  “Bu tarz manifestolara verilebilecek en güzel karşılık, kendi içimizde bütünleşmektir.

  Bizler Avrupalı Türkler olarak artık kendi istihdamımızı sağlayabiliyor, ortak akılda birleşip vekillerimizi siyaset adamlarımızı seçebiliyoruz.”

  Derken, umarım bu mesajı, kendi içimize dönmek anlamında vermiyorsunuzdur. Kendi içimizde bütünleşmek oldukça güven verici bir yaklaşım olmakla berber kendi içimizde farklı olabilmekte oldukça özgürlükçü ve yaratıcılığı destekleyen bir tutumdur. Bizler gerektiği zaman bütünleşebilmek meziyetine sahip olduğumuz kadar aynı zamanda da farklı olabilme meziyetine sahip olabilmeliyiz. Zira bu farklılığımızla, özgürlüğümüzle de içinde yaşadığımız toplumların ve dünyanın başka başka oluşumlarının üyesi olma ve kurumlarıyla bütünleşme şansı bulalım. Ne zaman ki Avrupalı Türkler olarak bu zihinsel süreci tamamladık ve ne zaman ki bizim bütünümüz içinde yeralan bireyler, yerel ve küresel olarak “başkalarının” bütünleri içinde yeralmaya başladılar işte o zaman küresel bazda onurlu bir toplum ve onurlu bireyler oluşturmaktaki siyasi zemin hazır demektir.

  Reply
 2. Hüseyin Çiloğlu

  Sayın Eda KARA
  Tarımsal mekanizasyonda modernleştikçe dede yadigarı eski traktörlerin bir kenara terkedilerek unutulduğunu zamanla hurdalıklarda parçalanıp yok olup gittiklerini fark ettim, 1999 yılında sosyal sorumluluk gereği en azından fotoğraflarını yaşatabilmek için ülkemize değişik bölgelerdeki ilginç traktörleri araştırıp fotoğraflarını çekmeye başladım, geçen birkaç yılın sonunda listede olmayanlarla birlikte 60 ayrı model/marka antika traktörün değişik yerlerde çekilmiş 1200 kare orijinal filminden ve basılmış 1000 adet çok kaliteli fotoğrafından oluşan emsalsiz arşivini Türkiye’de sadece ben oluşturdum.
  Hepsi renkli olan arşivi oluştururken traktörlerin orijinal yada orijinale yakın olmalarına ve traktörlerle doğayı aynı fotoğrafta görüntülemeye özen gösterdiğim için fotoğraflar takvim, katalog, broşür vb. için uygundur.
  1924’te Tarım Bakanlığının getirip büyük toprak sahiplerine dağıttığı 221 adet Fordson F traktörden birinin ilk verildiği bölgedeki çektiğim fotoğrafları arşivdedir.
  Fotoğrafları inceleyen ziraat fakültesi tarım makine bölüm başkanları belgesel niteliğindeki arşivin otantik ve çok kıymetli olduğunu yazılı olarak bana bildirmişlerdir.
  Eskişehir’de okuyan oğlum ve Ankara’da okuyan kızımın üniversite eğitim masrafları için büyük emeklerle oluşturduğum Türkiye’de tek olan bu çok özel arşivle birlikte bütün haklarını değerlendirmek isteyen kişi yada kuruluşlara devretmek istiyorum.

  Saygılarımla
  Hüseyin Çiloğlu
  +90 536 5111707

  1939 ALLIS CHALMERS-B U.S.A
  1948 ALLIS CHALMERS-G U.S.A
  1964 BMC NUFFIELD-10/60 England
  1963 CASE-830 U.S.A
  1954 DAVID BROWN-25D England
  1957 DAVID BROWN-2D England
  1953 DEUTZ-F2L Germany
  1952 ENSINGER-AS40 Germany
  1952 FAHR-D12 Germany
  1951 FENDT-F25 Germany
  1948 FERGUSON-TE20 England
  1963 FIAT-411 Italia
  1922 FORDSON-F England
  1946 FORDSON-E27N England
  1962 FORDSON-DEXTA England
  1951 GULDNER-AF15 Germany
  1951 HANOMAG-R28 Germany
  1959 HANOMAG-R545 Germany
  1954 HELA-D15 Germany
  1954 INTERNATIONAL-W6 U.S.A
  1951 JOHN DEERE-R U.S.A
  1952 KRAMER-K12 Germany
  1951 LANZ BULLDOG-3506 Germany
  1952 LANZ BULLDOG-1706 Germany
  1952 M.A.N-AS440 Germany
  1949 MASSEY HARRIS-55K England
  1953 MASSEY HARRIS-744 England
  1950 McCORMICK-TD9 U.S.A
  1954 MINNEAPOLIS MOLINE-U U.S.A
  1956 MINNEAPOLIS MOLINE-445 U.S.A
  1951 NORMAG ZORGE-NG22 Germany
  1952 NORTRAK STİER-360 Germany
  1951 O&K-T18 Germany
  1949 OLIVER-77 Canada
  1952 PRIMUS-PD3 Germany
  1952 SCHLUTER-AS30 Germany
  1949 STEYR-180 Österreich
  1966 STEYR-280a Österreich
  1959 VOLVO BOLINDER M-470 Sweden
  1952 WAHL-W40 Germanyan

  Reply

Leave a Reply to B. Alper Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: