HTF, Türkmenler hakkında bir ‘soru önergesi’ talep etti

Irak’ın kuzeyinde yaşayan Türkmen soydaşlarımızın sorunlarının bilinmesi ve tartışılması için Hollanda Parlamentosunda bulunan milletvekillerine, Hollanda Türk Federasyonu tarafından bir mektup gönderildi.

Milletvekillerine Hollancada olarak ulaştırılan mektubun Türkçesi şöyle:

 

Hollanda Meclisi Milletvekillerinin dikkatine

Sayın Milletvekilleri,

 Bu mektup ile siz Hollanda Meclis üyelerinin aracılığı ile Türkmenlerin durumunu Mecliste, Kabinede ve özellikle Dışişleri Bakanlığında gündeme gelmesi rica edilmektedir.

 Türkmenler Irak nüfusunun önemli bir parçasını oluşturmaktadırlar. Tahminlere göre Irak’ta 3 milyon Türkmen yaşamaktadır ve ülkenin üçüncü büyük etnik grubudur. Türkmenler Irak’ın kuzeyinde Musul, Kerkük, Erbil, Tuzhurmatu ve Süleymaniye gibi şehirlerde yaşamaktadırlar ve yaşadıkları bölge Bağdat’a kadar uzanır. Bölge yer altı madenleri ve de özellikle petrol rezervleri nedeniyle stratejik bir yerdir. Bu stratejik önem Merkezi Irak Hükümeti ile kuzeydeki Bölgesel Yönetim arasında gerginliklere sebep olmaktadır.

 Bilindiği üzere Irak’ta can ve mal güvenliği geçtiğimiz dönemde kötüleşti. Politik ve de mezhep anlaşmazlıklarının yanına bir de IŞİD’in Irak’ta ilerleyişi eklendi. An itibarı ile IŞİD Kuzey Irak’ın büyük bir kısmını ele geçirdi ve şiddet unsurlarını insanlık dışı bir seviyeye getirdi. Son durum itibarı ile Irak’ta kimse güvende değil, gerçi Irak Türkmenler için hiç bir zaman güvenli bir yer olmamıştır. Onlar Irak’ta sürekli saldırı altında olmuşlardır; eski rejimin dönemi (Saddam) ve sonrasındaki sürgünler, araplaştırma politikaları, etnik ve mezhepsel silahlı çatışmalar örneklerdir. Türkmenler’e karşı yapılan saldırılar maalesef medyanın ilgisini çekmemekte. Medyanın ilgisini çeken az sayıdakı saldırıların bazıları şunlardır:

-23 Ocak 2013’de Tuzhurmatu ilçesinde bir Türkmen devlet görevlisinin cenazesinde gerçekleşen saldırıdır ki bu saldırıda en az 42 kişi ölmüş ve 117 kişi yaralanmıştır.

-3 Şubat 2013’de Kerkük’te bir polis merkezine yapılan intihar saldırısında 30 kişi ölmüş ve 70 kişi yaralanmıştır.

-16 Aralık 2012’de 2 Türkmen öğretmen kaçırılmış, işkenceye mağruz kalmış ve daha sonra canlı canlı yakılmışlardır.

 IŞİD’in ilerleyişi yüzünden evinden ve yurdundan ayrılmak zorunda kalan kişilerin çoğunluğu Türkmenlerdir ve şu anda bu kişilere kucak açacak kimse yoktur.

 Araplar ve Kürtlerin hem finansal hem de silahlı güçleri bulunmaktadır ve ellerindeki bu gücü çekinmeden Türkmenlere karşı da kullanmaktadırlar. Türkmenlerin böyle bir gücü hiçbir zaman olmamıştır. Avrupa Parlementosunun 14 Mart 2013’de aldığı kararda şöyle denmiştir (2013/2562(RSP): “Irak’taki azınlıkların Türkmenler dahil, Kerkük konusunda Kürtler ve Türkmenler arasında bir çatışma olmaktadır, bu bölge petrol rezervleri ve diğer doğal kaynaklar konusunda zengin olan bir bölgedir. Bu bölgede Türkmenlere karşı yapılan saldırılar ve kaçırmalar hem Peşmergeler hem de radikal Arap gruplar tarafından gerçekleştirilmektedir.”

 Değerli Milletvekili sizden bir ricamız vardır. Sizden ricamız Türkmenlerin sorunlarını meclisinize taşımanızdır. Meclis tatili sonrası Türkmenler hakkında bir ‘soru önergesinde’ bulunmanızdır ve Bakan Timmermans’a ( Dışişler Bakanlığı) şu soruları sormanızdır:

 1. Türkmenlerin Irak’ta içler acısı bir durumda bulunduğundan haberiniz var mı?

 2. Sayın Dışişleri Bakanının Irak Dışişleri Bakanı ile Türkmenlerin durumu konusunda görüşme yapmaya niyeti var mıdır?

 3. Kalkınma yardımları çerçevesinde Türkmen topluluğuna doğrudan olarak bir yardım mümkün müdür? Mümkünse bu yardım hangi konu ve ağırlıkta olacaktır?

4. Irak hükümetine ve diğer bütün politik liderlere Irak halkının genel olarak ve hassas etnik ve dini grupların (Türkmenler gibi) güvenlik ve koruma alanında gerekli önlemlerin alınması konusunda isteğinizi soracak mısınız?

 Size Türkmenleri hedef alan mezhep ve etnik saldırılar ve onlara yapılan ayrımcılık konusunda Hollanda Meclisinde tartışılması için yapacağınız girişimler için teşekkür ederiz.

 Saygılarımla,

 Murat Gedik

Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanı
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Haber her gün e-postanıza gelsin

Haber her gün e-postanıza gelsin

Yeni haberleri e-postanıza ulaştırmamız için mail adresinizi girmeniz yeterli.

You have Successfully Subscribed!