Amsterdam’da Uluslararası Türkiye-Hollanda İlişkileri Sempozyumu

Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu ve Türkevi Araştırmalar Merkezi, Türkiye, Hollanda, Almanya, Azerbaycan ve Ukrayna’dan altmışa yakın akademisyen, gazeteci, sivil toplum, düşünce ve kanaat önderlerini, Amsterdam’da gerçekleştireceği büyük organizasyonla bir araya getiriyor.

Hollanda’ya Türk işçi göçünün 50. Yılı münasebetiyle 24 Haziran’da Amsterdam Vrije Üniversitesi’nde “Hollanda’ya Türk İşgücü Göçünün 50. Yılında Uluslararası Türkiye – Hollanda İlişkileri Sempozyumu ve Karma Türk Sanatları Sergisi” organizasyonu gerçekleşecek.

2014 yılı, Türkiye ile Hollanda arasında imzalanan ilk misafir işçi anlaşmasının 50. yıldönümü. Ancak Türkiye – Hollanda diplomatik ilişkilerinin de 402. yıldönümü. Tıpkı 2012 yılında 400 yıllık dostluk ilişkilerinde olduğu gibi bu yıl da iki ülkenin ilgili devlet kurumları, üniversiteleri ve sivil toplum çalışanları çeşitli faaliyetler gerçekleştirecekler. Her faaliyet iki ülke ve toplum ilişkilerine kendi çapında katkıda bulunacaktır. İşte bunlardan bir tanesi de 24 Haziran 2014 tarihinde Amsterdam’da Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi ile Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu’nun ortaklaşa gerçekleştirdiği; Hollanda’ya Türk İşgücü Göçünün 50. Yılında/Türkiye-Hollanda İlişkileri Sempozyumu ve Karma Türk Sanatları Sergisi’dir.

Amsterdam Vrije Universitesi’nde yapılacak Sempozyumda öncelikle son 50 yılda yaşanan göç ve Hollanda’daki Türkler ele alınırken, aynı zamanda 402 yıla tekabül eden Türkiye Hollanda ilişkilerinin de çeşitli yönleri irdelenecek. Sempozyum’da devamla sayıları 450 bini bulan Hollandalı Türklerin Hollanda toplumunda farklı konumları, bu kitlenin Hollanda ekonomisine ve toplumuna sunduğu hizmetler, ayrıca Türkiye ve Türk Dünyasına çeşitli yollarla sağladıkları katkılar üzerinde de durulacaktır.

Sempozyum’da sunulacak olan bildirilerin bazıları şöyle: “Göçün 50. Yılında Hollanda Türkiye Tarihsel İlişkilerine Genel Bakış”; “Tarih Bir Anahtar Olabilir mi? Entegrasyon ve Exchange Teorileri Bağlamında Türkiye -Hollanda  İlişkilerinin Analizi; “Göçün 50. Yılında Hollanda’da Entegrasyon ve (Dini) Özgürlük Tartışmaları Bağlamında Türkler”; “Küreselleşme, Çokkültürlülük; Göç ve Çelişkiler”; “Göç ve Kimlik Bilinci Bağlamında Hollanda’da Din Hizmetleri”; “Reform Sürecinde Avrupa’da Din Hürriyeti Mücadelesi”; “1960 Sonrası Türk-Müslüman İşçi Göçünün Entegrasyon ve Çok Kültürlülük Bağlamında Hollanda’daki Entelektüel Elitlerin Model Analizi”; “Göç ve Hollanda’da Din ve İlahiyat Eğitimi”; “Göç ve Hollanda’da Din ve İlahiyat Eğitimi”.

Programda ayrıca Cemile Didem ÖZIŞIK KAHKIA, Elif ÖZDOĞLAR, Valida PASHAYEVA, Melek ŞAHAN, Özlem USLU, Çağrı YALÇIN, Funda YEŞİLYURT ve  Hacer YILIKOĞLU’nun eserlerinden oluşan karma Türk Sanatları Sergisi de yer almakta.

Sempozyuma katılmak isteyenler info@turkevi.nl adresine başvurabilirler.
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Haber her gün e-postanıza gelsin

Haber her gün e-postanıza gelsin

Yeni haberleri e-postanıza ulaştırmamız için mail adresinizi girmeniz yeterli.

You have Successfully Subscribed!