Avrupa’da etkin siyaset ve Avrupa Türkleri

Medya kampanyaları, adayların ve politikaların tanıtımı için etkili bir yöntemdir. Aktif Katılım ve temsil için, yerel ve ulusal siyasi partilere üye olmak ve aktif rol almak, politik süreçlere doğrudan etki etmenin yollarından biridir. Belediye meclisleri, parlamento ve diğer temsil organlarında aday olmak, Avrupa’da Türk toplumunun sesi olmayı sağlar.

Geçtiğimiz, 6-9 Haziran tarihlerinde Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldı. Seçim sonuçları, tüm Avrupalılarda olduğu gibi, Avrupa’da yaşayan Türkler arasında da endişeyle karşılandı. Aşırı sağ, Fransa, İtalya, Avusturya ve Almanya’da oylarını artırarak, gündem olmayı başardı. Seçim sonuçlarıyla birlikte, ‘Avrupa nereye gidiyor ve Avrupa’da ırkçı siyasetçiler ne yapmak istiyor?’ soruları cevaplarını arıyor.

Avrupa’nın somut bir parçası olan Avrupa Türkleri de, seçimler öncesi ve sonrası yaptıkları programlarla, Avrupa Parlamentosu seçimlerini ve kendilerinin siyasetteki konumlarını tartışıyor.

İşte bu programlardan birisi de, geçtiğimiz cumartesi Kanal Avrupa Televizyonunda yapıldı. Nurdoğan Aktaş’ın sunduğu “Sivil İnsiyatif” programında, Almanya’dan Tayfun Keltek, Engin Sakal ile, Hollanda’dan Osman Elmacı ve bendeniz, Avrupa Seçim sonuçlarının, Avrupa’daki Türkler için ne anlama geldiğini konuştuk.

Katılımcılar, iki saat süren program boyunca, 6-9 Haziran tarihlerinde yapılan Avrupa Seçim sonuçlarını enine boyuna, örnekler vererek yorumladır.

Seçimlerin, ekonomik kriz, kimlik kaygısı, multeci ve göçmen karşıtlığı gölgesinde yapıldığı vurgulandı. Avrupa Türklerinin seçimlere ilgi göstermedikleri, sandığa arzu edildiği şekliyle gitmedikleri belirtildi. Seçim sonuçlarının, bir taraftan Avrupa’daki toplumsal değişimi Avrupalıların anlamakta zorlandıklarını, diğer taraftan da Türklerin Avrupa’da yaşadıklarının farkına varmaları gerçeğini ortaya koyduğu dile getirildi.

Programın sonunda, ‘Avrupa’daki Türklerin siyasette başarılı olmaları için neler yapılmalıdır’ sorusuna, yapay zekadan gelen şu stratejik öneriler paylaşıldı:

Eğitim ve Bilinçlenme; Avrupalı Türklerin siyaset ve hukuk bilgisi artırılmalı. Zira, siyasi sistemler ve hukuki süreçler hakkında bilgi sahibi olmak, etkili bir şekilde siyaset yapmanın temelidir. Diğer taraftan, “Toplumsal Bilinç” geliştirilmeli. Türk toplumu arasında siyasi katılım ve bilinç düzeyini artırmak için eğitim çalışmaları yapılabilir.

Sivil Toplum Kuruluşları ve Network siyasi katılım için önemli rol oynamalıdır. Sivil toplum kuruluşları, lobicilik faaliyetleri ve toplumsal farkındalık yaratmada üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Avrupa Türkleri, Avrupa’daki diğer etnik ve dini gruplarla iş birliği yapmalı, geniş bir destek ağı oluşturmalıdır.

Gençlik ve Kadın Katılımı Türklerin siyasal katılımı için önemli gelişmelerdir. Genç nesillerin siyasete ilgi göstermesi teşvik edilmelidir. Gençler, yenilikçi fikirler ve enerjileriyle siyasette önemli bir fark yaratabilirler. Kadınların siyasete katılımını artırmak, toplumun her kesiminden temsilin sağlanması açısından önemlidir.

Medya ve İletişim de bu süreçte önemli rol oynar. Sosyal medya ve diğer iletişim araçları etkili bir şekilde kullanılarak mesajlar geniş kitlelere ulaştırılabilir. Medya kampanyaları, adayların ve politikaların tanıtımı için etkili bir yöntemdir.

Aktif Katılım ve temsil için, yerel ve ulusal siyasi partilere üye olmak ve aktif rol almak, politik süreçlere doğrudan etki etmenin yollarından biridir. Belediye meclisleri, parlamento ve diğer temsil organlarında aday olmak, Avrupa’da Türk toplumunun sesi olmayı sağlar.

Ekonomik Güç ve Kaynaklar; Seçim kampanyaları ve siyasi faaliyetler için finansal destek sağlamak, başarı için kritik öneme sahiptir. Türk iş dünyasının siyasetle daha fazla iç içe olması, ekonomik gücün siyasi etkiye dönüşmesini sağlayabilir.

Kültürel Entegrasyon ve Kimlik; Kültürel kimliği koruyarak, aynı zamanda bulundukları ülkenin sosyal ve kültürel dinamiklerine uyum sağlamak gerekir. Hem Türk kimliğini hem de Avrupalı kimliğini benimsemek, çift yönlü bir aidiyet duygusu geliştirebilir.

Sorunlara Yönelik Politikalar Üretmek; Eğitim, işsizlik, ayrımcılık ve göçmen hakları gibi Türk toplumunu doğrudan etkileyen sorunlara yönelik politikalar geliştirmek ve bu konularda aktif olmak.

Evet, yukarıda sıralanan stratejiler, Avrupa’daki Türk toplumunun siyasi arenada daha etkili olmasına ve haklarını daha iyi savunmasına yardımcı olabilir. Toplumsal birlik, bilinçli katılım ve etkin iletişim, başarının anahtarlarıdır.
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Haber her gün e-postanıza gelsin

Haber her gün e-postanıza gelsin

Yeni haberleri e-postanıza ulaştırmamız için mail adresinizi girmeniz yeterli.

You have Successfully Subscribed!