Azerbaycan 20 Ocak şehitlerini anmaya hazırlanıyor

International Ladies Club Başkanı Kamalia Ceylinova ve Avrupa Azerbaycanlılar Medya Grubu Rehberi Emil Aliyev yayınladıkları basın bildirisiyle, tüm Hollanda’da duyurmak maksadıyla bir çalışma başlattılar. 20 Ocak 1990 tarihinde şehit düşen vatandaşlarını anmak için yayınlanan basın bildirisinde, ‘Kara Ocak’ veya ‘20 Ocak faciası’ olarak bilinen olaya atfen 1990 yılının Ocak ayında Sovyet Ordusu’nun Azerbaycan başkenti Bakü’ye girmesiyle yaşanan acı dramı konu alıyor.

İşte yayınlanan basın bildirisi:

In de late nacht van 19 januari 1990 vielen op bevel van de leiders van de Sovjet-Unie ongeveer 30000 Sovjet-troepen met behulp van tanks en zware gepantserde militaire voertuigen Baku binnen; de hoofdstad van Azerbaijan, een van de 15 deelrepublieken van de Sovjet-Unie.

Het Sovjet-leger drong Azerbaijan binnen, maar werd deze keer niet gebruikt om buitenlandse agressie af te weren, maar om de eigen vredelievende bevolking te executeren.

Een grootschalige militaire operatie, gericht tegen een vreedzame bevolking, uitgevoerd door de speciale strijdkrachten van het Russische ministerie van Defensie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Comité voor Staatsveiligheid van de Sovjet-Unie om de protesterende bevolking van Baku het zwijgen op te leggen door middel van het gewelddadig uiteenjagen van de vreedzame demonstraties.

Deze demonstraties waren begonnen met onafhankelijkheid als doel en tegen een eenzijdig en bevooroordeeld beleid van de Sovjetleiding inzake het Armeens  – Azerbaijaans conflict.

Als gevolg van het bloedvergieten, met ongekende wreedheid, werden meer dan 130 burgers gedood, 700 mensen ernstig verwond, 841 mensen illegaal gearresteerd en 5 mensen zijn sindsdien vermist.

Niet alleen de vreedzame demonstranten waren het doelwit van de troepen, maar ook medisch personeel en ambulances.

De tragedie van 20 januari, de misdaad tegen de bevolking van Azerbaijan, is een van de bloedigste misdaden van een totalitair regiem in de twintigste eeuw.

Het vormde een flagrante schending van de grondwetten van de voormalige USSR en de Azerbaijaanse Soviet Socialistische Republiek.

Door troepen te sturen om de burgerbevolking af te slachten, schond de Sovjetregering het internationaal recht, het VN-Handvest, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten van 1966, waarvan zij partij was.

20 januari 1990 heeft diepe en onuitwisbare sporen achtergelaten in de herinnering van de bevolking van Azerbaijan.

De gebeurtenissen van januari 1990 getuigen niet alleen van troost en tragedie, maar ook van de moed en de eer van de Azerbeidjaanse natie en zijn bevolking.

Vandaag bezoeken miljoenen mensen de Laan der Martelaren in Baku om eer te betuigen aan de gevallen helden, die hun leven hebben opgeofferd voor het belang van het onafhankelijke Azerbaijan.

Late night of January 19, 1990, upon the order of the leadership of the Soviet Union, about 30000 Soviet troops using tanks and heavy armored military vehicles invaded Baku, capital of Azerbaijan, one of 15 constituent Soviet Republics. The Soviet Army was used not to repel a foreign aggression but to execute its own citizens.

A large-scale military operation, aimed at targeting peaceful population was carried out by the special forces of the Ministry of Defense, Ministry of Interior and State Security Committee of the Soviet Union in order to silence the protesting population of Baku by violent dispersing peaceful demonstrations commenced as a strive for independence and against one-sided and biased policy pursued by the Soviet leadership on the Armenian-Azerbaijani conflict.

As a result of the bloodshed inflicted with unprecedented brutality, more than 130 civilians were killed, 700 people were wounded, 841 were illegally arrested and 5 disappeared. Not only peaceful demonstrators, but medical personnel and ambulances were targeted by the troops.

The tragedy of 20 January – crime against the people of Azerbaijan – was one of the bloodiest crimes perpetrated by totalitarianism during the twentieth century. It constituted a flagrant breach of the Constitutions of the former USSR and the Azerbaijan SSR. By sending troops to crush the civilian population, the Soviet government flouted international law, the UN Charter, Universal Declaration on Human Rights and the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights of which it had been a party.

20 January 1990 had left deep and indelible trace in the memory of the people of Azerbaijan. January events are the testimony of not only condolence and tragedy, but of courage and honour of the Azerbaijani nation.

Today millions of people visit the Alley of Martyrs in Baku to pay tribute to the fallen heroes who sacrificed their lives for the sake of the independent Azerbaijan
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Haber her gün e-postanıza gelsin

Haber her gün e-postanıza gelsin

Yeni haberleri e-postanıza ulaştırmamız için mail adresinizi girmeniz yeterli.

You have Successfully Subscribed!