Hollanda’da Müslümanlar, Eğitim ve Bilgilendirme Projeleri Üzerinde Çalışıyor

Hollanda’daki Müslümanlar, içinde 380’den fazla cami ve 10 cami şemsiyesinin bulunduğu Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) adlı organizasyon aracılığıyla hükümet nezdinde temsil ediliyor. CMO, 2004 yılından bu yana Müslümanların menfaatlerini desteklemek amacıyla resmi olarak tanınan bir ittifaktır. Adalet ve Güvenlik Bakanlığı (Onursal Hizmetler Bakanlığı), Yasal Koruma, SZW, OCW, Savunma, LNV, VWS, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı gibi kurumlar, CMO’yu Müslümanlar ve İslam ile ilgili konular hakkında muhatap olarak kabul etmektedir.

Bugün CMO’nun yöneticileri, bir toplantı gerçekleştirerek çeşitli konuları ele aldı. Toplantıda aşağıdaki başlıklar üzerinde beyin fırtınası yapıldı:

  1. İmam yetiştirme programı
  2. Müslümanlar için helal kesim uygulamaları
  3. 2024 ve 2025 yılları için faaliyet planı
  4. Ulusal açık cami günleri

Hollanda’da Helal Kesim:

CMO çatısı altında faaliyet gösteren kuruluşlar, helal kesim konusunda uzun süredir hükümet nezdinde çalışmaktadır. Artık sertifikalı mezbahanelerde Müslüman toplumun büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının İslami kurallara uygun olarak kesilmesi için gerekli adımlar atılmıştır. Yakın gelecekte, sertifikalı mezbahanelerde kendi usullerine uygun kesimler gerçekleştirilecektir.

Hollanda’da hayvanların ritüel kesimi için belirli kurallar bulunmaktadır. Genel olarak hayvanlar sersemletilmelidir, ancak Yahudi veya İslami ayinlerde ritüel kesimde boğaz kesimi (boyun kesimi) uygulanır. Ritüel kesim sadece belirlenmiş mezbahanelerde yapılır ve NVWA tarafından denetlenir.

Camilerde açık kapı günleri 

Hollanda’daki camilerde açık cami günleri düzenleme projesi kapsamında, İslam konuları ve camilerin tarihi geçmişi hakkında bilgiler sunmak 

  1. İslam’a Giriş Sunumları: Cami ziyaretçilerine İslam’ın temel prensipleri, ibadetleri ve kültürü hakkında bilgi veren interaktif sunumlar.
  2. Tarih ve Mimarlık Turu: Camilerin tarihi geçmişi ve mimari özellikleri hakkında rehberli turlar düzenleyerek ziyaretçilere camilerin kültürel önemini anlatma.
  3. Soru-Cevap Oturumları: Ziyaretçilerin merak ettikleri konuları sorması ve din adamlarının bu soruları yanıtladığı samimi bir ortam yaratma.
  4. Etkileşimli Atölye Çalışmaları: İslam sanatı, el sanatları veya yazı sanatları gibi konularda atölye çalışmaları düzenleyerek ziyaretçilerin katılımını teşvik etme.

Bu etkinlikler, camilerin topluma daha açık ve anlaşılır olmasına katkı sağlayabilir. Projenizin başarılı olmasını dilerim!  

Hollanda’da imam yetiştirmek

Hollanda’da imam yetiştirme çalışmaları hakkında CMO ve Hollanda hükümeti arasında çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar, Hollanda’daki Müslüman toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikli imamların yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

CMO, Hollanda İslam Konseyi’nin kısaltmasıdır. CMO, Hollanda’daki Müslüman toplumu temsil eden en önemli kuruluşlardan biridir. Hollanda hükümeti ile CMO arasındaki çalışmalar, 2023 yılında başlatılmıştır.

Çalışmaların tamamlanması ve imam yetiştirme programlarının başlaması için 2025 yılı beklenmektedir.

Bu çalışmalar, Hollanda’daki Müslüman toplumun katılımı ve işbirliği ile yürütülmektedir. Hollanda’daki Müslüman toplumu, imam yetiştirme programlarının içeriği ve kapsamı konusunda görüşlerini ifade etmektedir.

Çalışmaların başarılı olması, Hollanda’daki Müslüman toplumun daha iyi temsil edilmesini ve Hollanda’da dini hoşgörünün artmasını sağlayacaktır.

Haber: Sedat TAPAN
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Haber her gün e-postanıza gelsin

Haber her gün e-postanıza gelsin

Yeni haberleri e-postanıza ulaştırmamız için mail adresinizi girmeniz yeterli.

You have Successfully Subscribed!