Din ve Diyaneti kimler eleştiriyor?

Farkettiniz mi? Son zamanlarda sosyal medya alanlarında inanç ve vicdan özgürlüğüne uymayan bir yaklaşımla din ve diyaneti eleştirmek moda oldu. Eleştiri mantığına bakılırsa, din istismarcıları ve insan hatasından kaynaklanan uygulamalar (maslahat) üzerinden din hedef tahtasına kondu. Hadlerini aşan, dini pratikler ve dini vecibeleri eleştirmekten başka, hocalar ne işe yarıyor, Diyanet kapatılsına kadar vardırılan saçma sapan argümanlarla paçalarından cehalet akan hatırı sayılır bir kitle oluştu. Bana göre kamusal alanda hocalar ne işe yarıyor demek, öğretmenler ve milli eğitim bakanlığı ne işe yarıyor demek kadar saçmadır.

Bazı kimseler, insan hayatını sadece maddeden ibaret bir hayat tarzı olarak görürler. Din ve devlet ilişkilerinde laikliği ideal bir sistem olarak gösterirler. Ama laikliği din ve vicdan hürriyetinin üzerinde görüp, laikliği alternatif bir din ve inanç sistemiymiş gibi dinin yerine ikâma etmek isterler. Laikliğin din ve vicdan hürriyetini esas alan ilkelerini bilerek inkar ve ihlal ederler. O münasebetle materyalist bir yaklaşımla, insan evladının duygu dünyası, maneviyatı ve inanma arzusunu modernite adına değersiz kılmak isterler. İşgüzarlık ederek, dindarlık ve dini hayatı dinin esaslarına göre değil, modernitenin dayattığı ve kendi yaşam biçimlerine uygun dindar topluluklar oluşturmayı hedeflerler. Böylece din ve dindarlık dinin emrettiği bir hayat tarzıyla değil, materyalist felsefenin icat ettiği, türedi bir hayat tarzına indirgensin isterler.

Sahi, sizler hangi değer yargılarıyla din ve dini pratikleri yargılıyorsunuz? Başka bir dinin Hıristiyanlık ve ya Yahudilik gibi dinlerin değer yargılarıyla mı mukayese edip, hükümler veriyorsunuz? Yok’sa Karl Marks ve ya Hegel’in madde ve ruh muvazenesi (diyalektik) teorisiyle mi, hangi ideolojik saplantıyla teolojik esasları yargılayıp hükümler izafe ediyorsunuz.

Tartışmak istiyorsanız, tartışalım. Yalnız, bilgi akışının en az kanalizasyon suyu kadar kirli aktığı sosyal medya ortamlarında değil tabi ki. Tartışma metodunu (Didaktik) sizin belirleyeceğiniz entellektüel seviyesi yüksek nezih bir ortamda kırmadan, kırılmadan tartışalım. Yok tartışmayacaksanız da toplumsal gerilimler yaratan bu din ve diyaneti küçük görme saçmalığına bir nokta koyup, konuyu kapatın. Aksi taktirde, ilahiyat alanına giren din ve dini hayat konusunda mavra keserek, kamusal alanda daha fazla toplumsal kırılganlığa yol açmayın. İnananların size karşı gösterdiği sabır ve hoşgörü sınırlarını daha fazla zorlamayın..
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Haber her gün e-postanıza gelsin

Haber her gün e-postanıza gelsin

Yeni haberleri e-postanıza ulaştırmamız için mail adresinizi girmeniz yeterli.

You have Successfully Subscribed!