Dinozorların devri bitmeli

Dünyada onca acı ve zülüm varken makam mücadelesi koltuk sevdası bizleri de istemeyerek meşgul ediyor.

Gazze’deki, Uygur’daki (Çin) soykırımı, Iraktaki Türkmenlere karşı uygulanan zulmüler, Ukrayna’daki savaş ve daha yazamadığım onca zülüm şiddet biran evvel bitsin inşallah.

Ayrıca yurdumuzdaki kurulacak hükümet insan haklarına, anayasaya duyarlı ve herkesi kucaklayacak bir hükümet kurulmasını temenni ederim.

Dönelim konumuza. Dinozorlara 160 milyon yıl önce dünyamızda yaşamış ve dünyaya düşen meteor (gök taşı) sonrası iklim değişikliği olması nedeniyle dinozorlar yok olmuşlardır.

Bugünkü yazım bir önceki köksüz Sivil Toplum Kuruluşları ve son günlerdeki yöneticilerin iç itilafları ve ayyuka çıkan çekişmeleri için yazıyorum.

Bu davranışlar hem STK’ların devamlılığına (sürdürebilirliğine) hem de yeni kuşakların “gençlerin” Türk STK’larından uzak durmasına sebep oluyor.

Bu ve buna benzer davranışlar bugün ve gelecekte Türk STK’ların devamlığına en büyük engel teşkil edecektir.

Dinozorlar tabirine gelince anavatanımızda sıkça kullanılan bir deyimdir. Bu deyimin izahı ise şöyledir: bir makamın koltuğun sahibi olunca bir kişi kurulan kurumun tüzüğü gereği de olsa yerinden koltuğundan kalkmamak için elinden geleni yapıyor. Bu süreçte her enstrümanı kullanarak direniyorsa “dinozorlar” deyimi de bu durumlarda kullanılıyor.

Diğer bir deyimle uzun süre bir pozisyonda olan yöneticilerin yeniliklere kapalı, ya da makam ve yetkiye dayalı itibardan vaz geçmeyen yöneticilere “dinozor” ifadesini kullanılırız.

Bu liderler, mevcut konumlarını (makam, mevki, itibar ve protokol yerlerini) korumak için değişime karşı direnç göstererek yeni kuşaklara fırsat vermeye uydurmaya gerekçelerle direniyorlar.

Gerekçeleri üç aşağı beş yukarı makam konumu ne olursa olsun hep aynıdır. Ben olmaz isem (ülke, şehir, dernek, vakıf vs) batar, yerimi dolduracak aday yok. Ayrıca bitmeyen onca hayli projeleri vardır, şunu da yapıp bunu da halledip bir sonraki yarışta/seçimde koltuğumu bırakacağım derler.

STK’ların bir diğer sorunu ise “ölü doğan çocuklar”. Bu tabir toplumda karşılığı olmayan makam, mevki ve itibar için dernek ya da vakıflar kurmak. Bu kuruluşları hem anavatanımızda hem de yurdumuz Hollanda’da sık sık karşılaşıyoruz.

Örtenek verirsek “sarı kanaryalar koruma” derneği, vakfı, platformu gibi daha önemli daha büyük olsun diye üç beş uydurma dernekle federasyonu ismini eklerler. Bu oluşumlarda istenilen makamı ilgiyi itibarı bulamazlarsa ya yenisini kurar ya da eskisini ikiye üçe bölerek herhangi bir toplumsal beklentiye faydasını bir kenara bırakın kendileri çalar kendileri oynarlar sonucunda bir makam, bir protokol yerini zapt ederler.

Bu taşıma suyuyla kurulan STK’ların ne temeli ne kökü ne de taban vardır toplumsal hiçbir soruna çare/fayda olmayan kurumlardır, sırf makam mevki itibar için kurulan STK’lar günümüzde sık sık karşılaşmaktayız.

Bir dostum Türk düşünce ve araştırma platformunu kurduğumuzda bana ve arkadaşlarıma “Bu oluşumu mevcut STK’larda yer bulamadığınız için mi kurdunuz?” demişti.

Bazı arkadaşlar kırılmıştı ben bayağı gülmüştüm çünkü bizde ne başkan ne de yönetici statüsü vardı. Biz Hollanda’daki Türk toplumunun sorunlarını, düşüncelerini ya da bizleri ilgilendiren konuları her iki ülkemizin resmi mercilerine paylaşarak kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz.

Tabii ki Hollanda’da ve anavatanımızda hakkıyla görevlerini yapan Sivil toplum kuruluşları (STK’lar) da vardır.

Bu kuruluşlar devletin ve özel sektörün ulaşamadığı pek çok alanda faaliyet göstererek sosyal fayda üretmekte ve önemli bir boşluğu doldurmaktadır. İçinde bulundukları toplumsal ve kültürel değerlerin ve koşulların etkisiyle STK’lar farklı roller üstlenmiştir.

STK’larının ve yöneticileri işlevsel faaliyetleri veya görevlerini tam anlamıyla yerine getiremiyorlarsa demokrat bir şekilde bu bayrak yarışında bayrağı yeni kuşaklara vermelidir. Bazen istese de bayrağı vermek için ortam ya da aday olmayabilir o zaman ya o kurumu feshetmeli ya da en kısa zamanda o bayrağı ileriye taşıyacak birini bulmalıdır.
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Haber her gün e-postanıza gelsin

Haber her gün e-postanıza gelsin

Yeni haberleri e-postanıza ulaştırmamız için mail adresinizi girmeniz yeterli.

You have Successfully Subscribed!