Diyanet’in sivil kanadı IOT’den istifa etti

Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Arif Yakışır, federasyon olarak IOT’den ayrıldıklarını duyurdu.

Beklenmedik ayrılık haberi Hollanda’da geçtiğimiz haftaların en çok konuşulan haberleri arasındaydı. Bildiride “Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyon 14 kasım 2015 tarihinde toplanıp bazı konuları görüşmüş olup, yine bazı konularda da önemli kararlar almıştır. Bu alınan kararlardan biri de İOT, yani Türkler için Danışma Kurulu hakkındadır. Bu önemli kararı sizlerle paylaşmak istiyorum.

IOT’nin kuruluş amacı; Hollanda’da bulunan Türkler adına, ilgili bakanlıklara, hükümete, sorulduğunda ve sorulmadığında tavsiyelerde bulunmaktır. IOT bu görevini bize göre ilk 20 yıl başarı ile yapmıştır. Daha sonraki senelerde IOT sanki duraklamaya girmiş olup, çalışmalarını ağır bir şekilde sürdürmüş olup, son 10 yılı aşkın bir süredir de bakanlıklarla işbirliğı çercevesinde bazı projelere ağırlık vermiştir.

IOT’nin kuruluşundan beri üye olan federasyonumuz, IOT’nin bilhassa son birkaç yıl içerisindeki gidaşatını kaygı ve endişeyle izlemektedir. Son gelinen durum ise hiçde iç açıcı değildir. Malum, 31 aralık 2014 tarihi itibarıyla hükümet bütün danışma kurullarının sübvansiyonlarını kesti. Devletin maddi desteğinin kesilmesi, bundan sonra IOT ve diğer danışma kurullarının artık danışmanlık görevlerinin yapamayacaklarını, bakanlık ve hükümete tavsiyelerde bulunamayacağı anlamına gelemektedir. Bu da kurumun ciddiyetini kaybettiğini, varlığının ortadan kaldırılması, IOT’nin bundan böyle fazla birşey ifade etmeyeceği anlamına gelmektedir.

Her ne kadar IOT yönetim kurulu üyeleri olarak, kurumun varlığının devam ettirilebilmesi için birçok Türk kuruluşları, işverenler v.s. gibi yerlerle görüşülmüş olmasına rağmen, maalesef olumlu bir destek alınamamıştır.

IOT şu anda varlığını sürdürebiliyorsa, o da yıllardır verilen sübvansiyonlardan tasarruf edilerek artırılan paralarla ve bakanlıktan alınan bazı projelerle devam ettirmektedir. 30 yıldır var olan bir kurumu üzülerek bildirmek isteriz ki, Hollanda’daki Türk halkının bir kısmı bu kurumun varlığından haberi bile yok. Bu çok düşündürücüdür. IOT’nin Türk toplumu tarafından yeteri kadar tanıtılmamasının yalnız IOT yönetimine yüklemek de doğru değildir.

IOT’nin kuruluş tüzüğüne baktığımızda, IOT’ye üye olan bir federasyonun ülke genelinde en az 5 tane bağlı derneği olması gerekiyor. Ama uzun yıllardır ve şu anda bile bazı bağlı federasyonlara şöyle bir baktığımızda maalesef, federasyonların 1 tane, bazılarının da bağlı hiçbir dernekleri dahi bulunmamaktadır. Ama bu federasyonlar hala IOT’de temsil edilmektedirler.

Bu tabloya şöyle bir baktığımızda, Hollanda’daki Türk toplumunu kandırmaktan başka birşey değildir. Ne yazık ki, IOT içerisinde de kurulduğu günden beri büyük bir dengesizlik, eşitzislik bulunmaktadır ve bu da hala devam etmektedir. Tabanı olmayan federasyonlar, büyük ve geniş tabanı olan federasyonlardan çok daha fazla söz hakkına sahiptirler. Buda kurum içerisinde yıllardır eşitsizlik oluşturmuştur. Şuanki duruma baktığımızda, geçtiğimiz haftalarda IOT’nin geleceğini belirlemek için 3 kez federasyon başkanları toplantıya davet edildi. Maalesef çoğu federasyonlar hiç cevap bile vermediler. IOT genel yönetim kurulu toplantısı uzun bir süredir gerçekleşemedi.

Genel yönetim kurulu toplantısına katılan temsilciler, toplantı başlar başlamaz hemen, biran evvel bitirip gitmeyi düşünüyorlar ve hazırlıksız geliyorlardı. Bazı toplantılarda yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun katılmaması sebebiyle iptal edilmiştir. Bu durumda federasyonların IOT ‘yi ne kadar ciddiye aldıkları malumdur.

IOT’ye bağlı federasyonların birçoğu aidatlarını 2-3 yıldır halen ödemediler. Bu federasyonlarda IOT ‘de en çok söz sahibi olan federasyonlardır! Federasyonlar projeleri yaptıktan sonra hesap ve rapor hazırlayıp vermeleri uzun süre uğraştırıyor, geçikiyor.

Yeri geldiği zaman IOT Hollanda’daki Türkleri temsil ediyor diyoruz. Öyle de olması gerekir, ama maalesef IOT başkanı taşıdığı sorumluluğun farkında bile değil. Hangi şapkayı nerede takacağını bilmiyor. Türkleri temsilen IOT başkanı, geçen sene “gezi olaylarında” T. C devletine karşı yapmış olduğu, takındığı tutum ve davranışı, katılmış olduğu ve organize etmiş olduğu protestolarla Türk toplumunun büyük bir kesiminin tepkisini toplamış, yadırganmıştır. IOT başkanı Türk toplumunun içinde, STK’ların faaliyetlerinde, önemli günlerde hiç görülmemektedir. Türk kurumlarının davetlerine iştirak etmemektedir. Ama Türk toplumunun tasvip etmeyeceği başka davetlere katılabilmektedir. Son olarak Amsterdam belediyesini temsilen İstanbul´da eşcinsellerin gösterisine katılıp, gözlemcilik yapmıştır.

Bir IOT başkanı böyle olmamalıdır. Bu ve bazı nedenlerden dolayı önceki başkanlarlarla bu başkanı kıyaslayacak olursak, Türkleri temsil eden başkanın böyle olmaması gerektiğı düşüncesindeyiz.

Kişiler, taşıdığı sorumluluğun çok iyi bilincinde olmalı. Türk toplumunun örf, adet ve değerlerine saygı duymalı, her kesimi eşit şekilde kucaklamalı.
Burada, TIKD Federasyonu yönetim kurulumuz ve bağlı derneklerimizin, tabanımızın tasvip etmeyecekleri daha birçok konular vardır.

Ama bunlara girmek istemiyoruz. Bazı konuların, hataların düzeltilmesi için daha önce IOT yönetimine mektup yazdık, toplantılarda sözlü uyarılarda bulunduk. Maalesef düzelme olmadı. Yukarıda sıralamaya çalıştığımız bazı nedenlerden dolayı federasyon yönetim kurulumuzun almış olduğu karar gereği, Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu olarak 22 ocak 2016 tarihi itibarıyla IOT’den ayrıldığımızı, bu tarih itibarıyla TİKDF’nun IOT´deki üyeliğimizin son bulduğunu, bundan böyle faaliyetlerine katılmayacağımızı bildirir, federasyonu temsilen yürütme kurulunda görev alan federasyon genel sekreterimiz sayın Göksel Soyugüzel de belirtilen tarihden itibaren IOT’deki başkan yardımcılığı görevinden istifa etmiştir.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.” denildi.

 

İOT’nİn cevabı

• T.İ.K.D.F. Federasyonun IOT’den ayrılmasını üzüntüyle karşılıyoruz!
• Sorunlarımızın çözümü için güç birliği şarttır!
Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu’nun (IOT) kurucu üyelerinden, Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu’nun (T.İ.K.D.F.) IOT üyeliğinden ayrılma kararını üzüntü ile karşıladık. IOT Yönetim Kurulu ve üye federasyonlar olarak, Hollanda Devleti’nin 31 Aralık 2014 tarihi itibari ile parasal desteğini kesmesini bağımsız olarak yolumuza devam etme, istediğimiz sorunları gündeme getirme konusunda bir fırsat olarak değerlendirdik ve kendi kaynaklarımızla hak mücadelesine devam etme kararı aldık.

Türk toplumunun artan sorunları, bu mücadeleye birlikte devam etmeyi, güç birliğini zorunlu kılmaktadır.Hollanda’da işsizlik azalmasına rağmen, özellikle Türk gençleri arasındaki işsizlik tam tersine artıyor. Halen gençlerimizin yüzde 27’si işsiz durumda. Genel olarak bakıldığında çocuklarımızın eğitimdeki başarıları, diğer grupların gerisinde seyrediyor. Türk toplumu artan bir şekilde, ırkçılık, ayrımcılık ve İslam düşmanlığından kaynaklanan saldırıların hedefi konumunda. Sahip olduğumuz haklar ve özelliklede yaşlılarımızın hakları ayaklar altına alınmakta ve durumları giderek ağırlaşmaktadır.

IOT olarak bu ve benzeri konularda 30 yıldır verdiğimiz mücadeleye var gücümüzle devam ediyoruz. Tüm bu konularda Hollanda Hükümeti ile yoğun bir görüşme trafiği içinde haklarımızı korumaya çalışıyoruz. Sonuç alamadığımız konularda, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılan anlaşmalardan kaynaklanan haklarımız kapsamında, Avrupa Komisyonu’na şikayet süreçleri başlatıyoruz. IOT tüm bu çabalarında ilgili otoriteler tarafından muhatap alınan ve ağırlığı olan bir kuruluştur.Bualanlardakieşit hak mücadelemiz, her sorumluluksahibisiviltoplumkuruluşugibi, diğerazınlıklarınhaklarınasahipçıkmakladahaanlamlı, dahainandırıcıolacaktır.

Bu güne kadar yapılan toplumsal çalışmalarda birlikte hareket eden T.İ.K.D.F. ile IOT önemli bir ortak geçmişe sahiptir. Hollanda’daki toplumumuzun çıkarları için verdiğimiz mücadelede bundan sonra da yollarımız sık sık kesişecektir. T.İ.K.D.F.’ye bu güne kadarki katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Emre Ünver
IOT Başkanı
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Haber her gün e-postanıza gelsin

Haber her gün e-postanıza gelsin

Yeni haberleri e-postanıza ulaştırmamız için mail adresinizi girmeniz yeterli.

You have Successfully Subscribed!