Gençlerin psikolojisinden en iyi yine gençler anlar

Avrupa Psikoloji İş birliği Projesi Hollanda Hareketliliği Programı gerçekleşti

21 – 28 Mayıs tarihleri arasında “Avrupa Psikoloji İş Birliği Projesi” çerçevesinde, on üç ayrı etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikler, üniversite ve yüksek okulların psikoloji fakültelerine çalışma ziyaretleri, ruh sağlığı, psikolojik, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri veren farklı sektörlerdeki kurum ve kuruluşların uygulamalarını yerinde görme ziyaretleri ve fikir alışverişi, ziyaretler, seminerler ve çalıştay yanı sıra tarih ve kültürel gezilerden oluştu.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Türkevi Topluluğu Araştırmalar Merkezi partnerliğinde uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından Erasmus+ kapsamında desteklenen “Avrupa Psikoloji İş Birliği Projesi”, Avrupa Birliği (AB) tarafından sektör olarak kabul edilen sivil toplum kuruluşlarında yer alan gönüllü ve profesyonel gençlik çalışanlarının dijitalleşme özelinde niteliğini artırmayı ve gençlik alanındaki niteliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

“Gençlerin psikolojisinden en iyi yine gençler anlar” sloganıyla farklı 2 ülkeden, seçilecek olan toplam 40 Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğrencisinin “kapsayıcılık” ve “çeşitlilik” bağlamında, gençlerin psikolojik sağlamlık durumlarına pozitif etki edecek farklı fikirlerini birbirlerine sunmaları, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri getirmeleri için birbirleriyle etkileşim halinde olmalarını sağlamak da projenin amaçları arasında.

ZİYARETLER

Bu çerçevede Hollanda’ya gelen öğrenciler, Amsterdam Üniversitesi, Utrecht Yüksek Okulu, Yunus Emre Enstitüsü, Amsterdam Belediyesi başta olmak üzere Perspectief GZ Praktijk voor Psychische Gezondheid, Amsterdam Psiko Sosyal Terapi Merkezi, Stichting Derwisj, gibi kurum ve kuruluşları ziyaret ettiler.

Perspectief Amsterdam
Amsterdam ve çevresinde psikolojik hizmetler veren Perspektif Sağlık Kurumu ziyaret edildi. Hollanda’daki ruh sağlığı alanına yönelik eğitim (lisans, yüksek lisans ve uzmanlaşma) ve çalışma süreçleri hakkında detaylı bilgi edindiğimiz bir ziyaretti. Gerek devlet gerek de özel kurumlardaki işleyiş sürecine yönelik detaylı bilgiler edinildi. Hollanda’daki ruh sağlığı meslek yasasının sınırları ve gerektirdiği hususlar üzerine de konuşuldu.

Amsterdam Üniversitesi
Türkiye’den gelen psikoloji öğrencileri, Hollanda’daki dünya çapında öncü olan Amsterdam üniversitesini ziyaret ederek gözlemlerde bulunup, tecrübe edindiler. Üniversite ziyareti esnasında öğrenciler, psikoloji alanında yapılan çalışmalar, eğitim ve uzmanlık programları, üniversiteye kabul aşamasındaki öncelikler, eğitim süreci hakkında da detaylı bilgi edindiler.

Hogeschool Utrecht
Utrecht Yüksek Okulu psikoloji bölümü ziyareti esnasında, genel hatlarıyla okulda verilen dersler ve içerikleri, öğrenci öğretmen ilişkileri, fakülte ve okulun kısa tarihi, mezun olanların iş bulma imkanları gibi konular üzerinde sohbet edildi. Yüksek Okul yerleşkesi de gezildi.

Amsterdam Belediyesi
Amsterdam Belediyesi ziyaretiyle, öğrenciler Hollanda’nın siyasi süreci, yapısı ve işleyişi, halkın siyasete bakışı ve yaklaşımı, belediyenin ruh sağlığı alanında halka sunduğu hizmetler, Hollanda’daki partiler ve savundukları görüş ve takip ettikleri idea hakkında bilgi edindiler. Bunlara ek olarak resmi süreçte gençlerin reşit olması ile beraber yükümlü olmaya başladığı sorumluluklar da gündeme geldi.

Yunus Emre Enstitüsü
Türkçe öğretimi ve kültür sanat etkinlikleri de organize eden Yunus Emre Enstitüsü de ziyaret edilerek, Hollanda’daki Türkler ve istihdamları, Yunus Emre Enstitüsünün Hollanda’da yaptığı çalışmalar, Hollanda’daki Türkiye aleyhindeki haber yapılma eğilimi gibi konular üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Program süresince, ruh sağlığı hizmetleri veren Amsterdam Psiko Sosyal Terapi Merkezi ziyaret edildi ve Hollanda’da hizmet veren bir kliniğin işleyiş sürecine katılım sağlandı,

ÇALIŞTAY VE SEMİNERLER:

Yukarıdaki çalışma ve uygulama ziyaretleri yanı sıra, programda seminer ve çalıştay etkinleri de yer aldı. “Türkiye ve Hollanda’daki gençlerin ruh sağlığı ve psikolojik sağlamlıklarına yönelik sunum yapılması ve Türkiye ve Hollanda’daki gençlerin problemlerinin tespiti” çalıştayına Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı Veyis Güngör ve TÜRGEV proje yürütücüsü Şeyma Kahraman konuşması olarak katıldılar. “Empati, Travma, Tasavvuf ve Psikoloji” seminerine Psikolog Esma Alouet ve Feriha van Zuijdwijk konuşmacı olarak katılım sağladılar. “Hollanda’da sosyal, refah işleri, bakım ve ruh sağlığı hizmetleri nasıl verilmektedir? GGD, GGZ inGeest, Thuiszorg nasıl çalışır? semineri ise H-GGZ/Ruh Sağlığı Alanında Aile Hekimi Destekçisi Cemil Yavuzkan tarafından verildi.

HEDEFLER VE BEKLENTİLER

Hedefler ve beklentiler:
Projenin Hollanda programı hareketliliği programından hedeflenen ve beklenen sonuçlar:

Üniversite ve Yüksek Okul ziyaretleriyle, Türkiye’den gelen psikoloji bölümü öğrencilerinin Hollanda Üniversite ve Yüksek okullarda verilen psikoloji eğitimi, teori ve uygulama, psikoloji içindeki alt bölümler, öğrenci okul ilişkileri, psikoloji eğitiminin eğitim içindeki konumu, diğer bölümlerle (sosyoloji, antropoloji, pedagoji v.b.) ilişkileri hakkında bilgilenmeleri ve bir fikir edinmeleri hedeflenmektedir.

Psikolojik hizmet veren kurum ve kuruluşların ziyaret edilmesiyle, psikoloji biliminin pratikte ve özellikle sivil toplum, özel kurumlarda uygulanış biçimleri, metotları olmak üzere, hizmet veren kurumlarla yerel yönetimlerin (Belediye ve İl Genel Meclisleri) ve merkezi hükümetin ilişkileri hakkında bilgi, tecrübe ve uzmanlık hakkında katılımcı gözlem yapmaları hedeflenmektedir.

Program süresince uygulanacak eğitim çalışmalarında, Hollanda’daki Türk ve göçmen gençlerin sorunları (yalnızlık, dışlanmışlık, ırkçılık ve ayırımcılık, kimlik krizi v.b.) ve Türkiye’deki gençlerin sorunlarının tespitleri başta olmak üzere, söz konusu sorunların çözülmesine yönelik alternatif metotlarla çeşitli öneriler bulunulması hedeflenmektedir.

Kültürel gezi ve ziyaretlerle ise, öğrencilerin Hollanda kültür ve tarihi hakkında fikir edinmeleri beklenmektedir.

Programın önemli bir çıktısı ise, psikoloji fakültesi öğrencilerinin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, farklı bir ülke için oryantasyon ve tecrübe sahibi olmalarını sağlamaktır.

Programın sürdürülebilir bir çıktısı da, Türkiye’den gelen öğrencilerin ziyaret ettikleri kurumlarla irtibatlarının devamı, Hollanda’dan katılan Türk kökenli psikoloji öğrencileriyle gelecek yıllarda Türkiye-Hollanda ilişkileri bağlamında ortak program ve proje yapmalarına zemin hazırlamaktır.

 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Haber her gün e-postanıza gelsin

Haber her gün e-postanıza gelsin

Yeni haberleri e-postanıza ulaştırmamız için mail adresinizi girmeniz yeterli.

You have Successfully Subscribed!