“Göçmen kökenli vatandaşlara sağlık bakımı ayrımcılığı uygulanıyor”

Statera Araşturma Merkezi’nin son yayınlanan “Ayrımcılık hasta ediyor” araştırmasına göre Hollanda’da bulunan göçmen kökenli vatandaşlar bu geçmişlerinden dolayı Hollandalılarla aynı sağlık bakımını alamıyorlar ve ayrımcılığa maruz kalıyorlar.

Sağlıkçılar, önyargılarından dolayı veya apaçık ırkçılıktan dolayı göçmen kökenli vatandaşlara ayrımcılık uyguluyorlar. Statera Araştırma Bürosnun basın bildirisinde ise şunlara dikkat çekildi:

“Statera çalışmasına katılan göçmen kökenli hastalar, yardım taleplerinin ciddiye alınmamasının kültürleri veya kökenleriyle ilgili olduğunu deneyimlemektedir. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısı ayrımcılık yaparsa, bu ayrımcılıpın bilinçsizce yapıldığı kanaatı hakim. Bunun yanı sıra, ayrımcılığa uğrayan vatandaşlar ise konuyu bu şekilde algılamamaktadır. Sağlık hizmetlerinde göçmen kökenli hastalara yönelik ayrımcılığın bireysel sağlık üzerinde ciddi sonuçları vardır ve sağlıkta eşitsizlikleri teşvik eder. Ayrıca adil sağlık erişimi ve bakım hakkını engeller ve insan haklarına aykırıdır. Ayrımcılığın da önlenebileceğini ve sağlık hizmetlerinde bununla mücadele edilmesi gerektiğini bilmek önemlidir. Bakıma adil erişim ve tedaviyi garanti etmek için bakım sektöründe aktif ve tutarlı bir ayrımcılık karşıtı politika olmalıdır. Bu süreç yakın zamanda Danıştay, Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Ulusal Koordinatör ve Pharos Vakfı tarafından not edildi. Bu Statera araştırması, bakım ayrımcılığının hastaları nasıl önlediği, gösterdiği ve etkilediği konusunda daha fazla bilgi sağlayarak bilimsel ortama katkıda bulunur”.

Patiënten met een migratieachtergrond ontvangen niet altijd dezelfde zorg vanwege hun afkomst. Zorgverleners kunnen door vooroordelen, blinde vlekken, gebrek aan inzichten of door expliciete discriminatie of racisme patiënten anders behandelen op basis van hun voorkomen en achtergrond. Patiënten met een migratieachtergrond, die deel hebben genomen aan het Statera onderzoek, ervaren dat hun hulpvraag niet serieus wordt genomen of gerelateerd aan hun cultuur of afkomst. Zo is te lezen in het onderzoeksrapport “Discriminatie maakt ziek”.
Discriminatie is het onterecht opzettelijk (expliciet) of niet-intentioneel (impliciet) slecht behandelen van mensen op basis van hun voorkomen en de daaraan verboden kenmerken (zoals geloof of huidskleur). Wanneer patiënten in de zorg anders worden behandeld op basis van hun voorkomen (hetzij expliciet of impliciet) en ten nadele komt van hun welzijn, dan is er sprake van zorgdiscriminatie. Als een zorgverlener discrimineert, is het meestal onbewust of herkent de zorgverlener het discriminatoir gedrag niet. Het discrimineren van patiënten met een migratieachtergrond in de zorg heeft ernstige gevolgen op de individuele gezondheid en werkt gezondheidsverschillen in de hand. Tevens belemmert het de eerlijke toegang en recht op zorg en druist het tegen de mensenrechten in.
Het is belangrijk om te erkennen dat ook in de zorg discriminatie kan voorkomen en bestreden moet worden. Er moet een actief en consequent antidiscriminatiebeleid in de zorg komen om eerlijke zorgtoegang en behandeling te garanderen. Dit laatste is recent door Raad van State, de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie en Stichting Pharos ook al aangemerkt. Dit Statera-onderzoek draagt bij aan het wetenschappelijk landschap door meer inzichten te verschaffen over hoe zorgdiscriminatie voorkomt, manifesteert en effect heeft op de patiënten.
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Haber her gün e-postanıza gelsin

Haber her gün e-postanıza gelsin

Yeni haberleri e-postanıza ulaştırmamız için mail adresinizi girmeniz yeterli.

You have Successfully Subscribed!