Hollanda Türk Medya Vakfı kuruldu  

 

Kısa adı DTMA olan (Dutch Turkish Media Association) ‘Hollanda Türk Medya Vakfı’ resmen kuruldu.

Yaz öncesi kuruluş çalışmalarına başlayan ve merkezi Rotterdam’da bulunan Hollanda Türk Medya Vakfı, geçtiğimiz günlerde kurucu üye medya kuruluşları temsilcilerinin noter huzurunda imzaladıkları ‘vakıf statüsü’ ile resmiyet kazandı.

DTMA adına gönderilen basın bildirisinde vakıf başkanı Oktay Başaran şunları kaydetti:

“Hollanda’da uzun yıllar faaliyet gösteren yazılı, görsel ve online medya kuruluşlarından oluşan birlik, kuruluş aşamasında oluşturduğu çalışma grubu ile, en az iki yıldır resmi olarak faaliyet gösteren tüm Türk medya kuruluşlarına çağrı yapmış ve gelen tepkiler doğrultusunda kriterlerini oluşturarak kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

Kuruluş amacını; Hollanda’da yaşayan Türk toplumu ile ilgili konularda objektif yayınlar yapmak, Türk medyasının pozitif imaj oluşumuna katkıda bulunmak, medya ile ilgilenenlerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimini sağlamaya yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak, Hollanda ve Türkiye arasında medya köprüsü oluşturmak, aynı amaçları hedefleyen Hollanda ve Avrupa genelindeki benzeri medya kuruluşlarıyla iletişim halinde olmak, medyanın kalitesini ve güvenilirliğini artırmak şeklindeki başlıklarla kamuoyuna açıkladı.

Hollanda Türk Medya Vakfı, tüzük kriterlerini haiz olan Ak Ajans, Demet TV, Haber Gazetesi, Platform Dergisi ve Son Media Groep tarafından hayata geçirildi.

Hollanda Türk Medya Vakfı’nın kurucu üyeler tarafından ilk yıl için yapılan görev dağılımında, başkanlığa Demet TV’den Oktay Başaran, sekreterliğe Ak Ajans’tan Adil Akaltun, saymanlığa Haber Gazetesi’nden İbrahim Karaman getirildi. Son Media Groep’tan Ömer Aşıran ve Platform Dergisi’nden Ebubekir Turgut ise üye olarak görev aldı.

Tüzüğünde belirlenen kriterlere uyan tüm medya kuruluşlarının da üye olabileceği Hollanda Türk Medya Vakfı, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla buluşmaya devam edecek.

DTMA Yönetim Kurulu adına

Oktay Başaran”

Hollandaca yayınlanan basın bildirisi ise şöyle:

Dutch Turkish Media Association opgericht
De overkoepelende Turks-Nederlandse mediaorganisatie Dutch Turkish Media Association (DTMA) is officieel opgericht. De organisatie die zich in Rotterdam bevindt, is vóór de zomervakantie begonnen met haar werkzaamheden om de overkoepelende stichting van verschillende media-organen in het leven te roepen. Het bestuur heeft inmiddels bij de notaris de daarvoor benodigde stukken ondertekend, waarmee de stichting formeel is opgericht.
De overkoepelende organisatie is in het leven geroepen door gedrukte, visuele en online nieuwsmedia die langere tijd publicaties verzorgen. Mediaorganisaties die minimaal twee jaar actief zijn op dit gebied, hadden eerder een oproep ontvangen om zich aan te sluiten bij de overkoepelende DTMA.
Doelen van DTMA
De Dutch Turkish Media Association stelt zich ten doel objectieve berichtgeving te verzorgen omtrent de Turks-Nederlandse gemeenschap. Daarnaast wil DTMA activiteiten ontplooien die het imago van de Turks-Nederlandse pers ten goede komen, een brugfunctie tussen Turkije en Nederland vormen en de samenwerking opzoeken met andere mediaorganisaties die zich in Nederland of andere Europese landen bevinden. Een van de andere doelen van de organisatie is om zowel de kwaliteit als de betrouwbaarheid van de aangesloten mediaorganisaties te verbeteren.
De mediaorganisaties die voldoen aan de criteria en zich hebben verenigd onder het dak van DTMA zijn Ak Ajans, Demet TV, Haber, Platform en Son Media Groep.
Het bestuur
Het bestuur van de organisatie is gekozen door de leden van DTMA en zal het komende jaar zijn functie uitvoeren. De functies van de verschillende bestuursleden zijn hieronder beschreven.
Voorzitter: Oktay Basaran (Demet TV)
Secretaris: Adil Akaltun (Ak Ajans)
Penningmeester: Ibrahim Karaman (Haber)
Dagelijks bestuur: Ömer Aşıran (Son Media Groep)
Dagelijks bestuur: Ebubekir Turgut (Platform)

Andere mediaorganisaties die voldoen aan de criteria zoals opgesomd in de statuten, kunnen middels lidmaatschap zich ook aansluiten bij DTMA.
Namens het bestuur van Dutch Turkish Media Association
O. Basaran
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!