Prof. Dr. Ahmet Akgündüz

Ahmet Akgündüz: “Sahtekarlar! Makalemi çarpıtıp veriyorlar”

Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Facebook sayfasından yaptığı bir açıklamada, çeşitli websitelerin makalelerinin çarpıtıp verdiklerini ifade etti. Bunun üzerine bir açıklama yapmayı gerekli bulduğunu belirten Ahmet Akgündüz, aşağıdaki açıklamayı paylaştı:

PATRONLARDÜNYASI.COM ADINDAKİ SAHTEKARLAR, MAKALEMİ ÇARPITIP VERİYORLAR

Bediüzzaman’dan naklettiğim ifadelerde açıkça beyan ettiğim gibi, böyle ahmaklar bin sene de yaşasalar, mevcut hükümetlerin hiçbirini beğenmeyeceklerdir.

1)  Tayyip Bey nefsimden daha çok güvendiğim bir devlet adamıdır. Devletin bir kuruşuna el uzatmadığını zaten ifade etmişim.Yolsuzluğa ve rüşvete fetva vermek, benim değil, 17 Aralık’tan beri Türkiye’yi % 30 fakirleştiren soytarıların işidir.

2) Ancak bürokrasi ve hükümetin içinde her görüşten insanlar bulunduğu için, benim söylediğim, Cumhuriyet Tarihi boyunca yolsuzlukların oranı % 80 iken şu anda en fazla % 20 olabilir demişim.
Yani Tayyip Cumhuriyet tarihi boyunca başarılamayanı başarmıştır.

3) % 20 haramdan bir şey olmaz dediğimi söyleyenler müfteri ve alçaktır. Bunları Allah’a havale ediyorum.

4)  Bu sahte fetva iddiasını dile dolayanlar, Müslümanlardan topladıkları burs paralarını ve kurban paralarını, Obama ve hatta bazı Türkiye düşmanı Amerikan Kongre üyelerine verirken fetvayı kimden aldıklarını nazara versinler.

Düştükleri çukurlara bizi de çekmek isteyenleri Allah’a havale ediyorum.

 

MEVCUT HÜKÜMETİN İÇİNDE YOLSUZLUK YAPANLARIN OLDUĞUNA DAİR İDDİALAR VE BASİRETLİ OLMAK

Muhterem kardeşlerim biz hiçbir zaman yolsuzluk, rüşvet ve suiistimallere taraftar olmadık ve herzaman lanetledik. Ancak şu hakikatları da unutmadık:

1)Eski hükümetler, milletin malının % 80’ini yiyorlar ve kalan % 20 ise yol parasına bile yetmiyordu. Tayyip Beyin hükümetleri ve bürokratları ise, % 20’ini yediler; ancak % 80’ini millete harcadılar. Şu anda CHP Genel Başkan Yardımcısının ifadesiyle “Çok büyük işler yaptılar; keşke yiyenleri tam engelleselerdi. Bizimkiler ise tamamını yiyordu”. Ben de yolsuzluk yapanların olduğunu bilenlerdim.

2) Ama onları “ihtilas ve irtişa” ile suçlayan muhterem zatlar, evvela 77 milyonun 15 Aralık sonrası % 30 servetini çaldılar. Ayrıca kendi hizmeti içindeki suiistimalleri öğrenseler kalp krizi geçirirlerdi. Bilmiyor değil, hizmetin hatırı için susuyoruz.

3) Şu hakikatı bütün Müslümanların bilmesi lazım:

“Muhali taleb etmek, kendine fenalık etmektir…. Zerratı günahkârlardan mürekkeb bir hükûmet, tamamıyla masum olamaz. Demek nokta-i nazar, hükûmetin hasenatı seyyiatına tereccuhudur. Yoksa seyyiesiz hükûmet muhal-i âdidir. Ben öyle adamlara, anarşist nazarıyla bakıyorum. Zira onlardan birisi -Allah etmesin- bin sene yaşayacak olsa, âdeta mümkün hükûmetin hangi suretini görse, hülya ile yine razı olmayacak. Şu hülyanın neticesi olan meyl-üt tahrib ile o sureti bozmağa çalışacak. {Ki, komünist ve anarşist manasıyla Kemalizm ve inkılab softaları ve dönmeleri görmüş gibi haber veriyor.} Şu halde böylelerin fena zannettikleri Jön Türkler nazarlarında dahi, mel’un, anarşist ve iğtişaşcı fırkasından addolunurlar. Meslekleri ihtilal ve fesaddır.” Münazarat ( 17 )

Biz 700.000 TL’lik saati ahlaksızca koluna takanları, belediyeye 90 bin TL’ye mal olan daireleri, 58 bin TL’ye kendi yandaşlarına seçim malzemesi olarak peşkeş çeken belediye başkanını ve cami yapılmak üzere askeriye bile ikna edilerek alınan arsaya ticari bina yapıp yakınlarına vermek isteyen gafilleri, bu hükümetin günahkâr zerreleri olarak görüyoruz.

4) Bu günahkârların Tayyip Beyi kirletmediğini düşünüyor ve Ak Partinin bağırsaklarını temizlemesi gerektiğini her fırsatta hatırlatıyoruz. Beytülmala hıyanet etmeyen Tayyip Beyi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz ve dua ediyoruz.

5) Kaldı ki, “Ümmetim dalalet üzerine ittifak etmez” buyuran Peygamberimizden de ilham alıyoruz.Şu anda Nur Cemaatlerini kahir ekseriyeti, Süleyman Efendi hizmetlerinin önemli bir kısmı, Milli İrade Platformuna katılan 200’e yakın vakıf ve cemiyetin tamamı aynı kanaattedir.

Muhaliftekiler ise, CHP’liler; Kemalistler, Hayda Baş, Koç ve benzerleri, bunların avukatlığını yapan zavallı bazı Müslümanlar ve sairedir.

“Asil Türk milleti ihtiyarıyla o partiyi kat’iyyen iktidara getirmeyecek. Çünki Halk Partisi iktidara gelecek olursa, komünist kuvveti aynı partinin altında bu vatana hâkim olacaktır. Halbuki bir Müslüman kat’iyyen komünist olamaz, anarşist olur. Bir Müslüman hiçbir zaman ecnebilerle mukayese edilemez. İşte bunun için hayat-ı içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için, Demokrat Parti’yi, Kur’an ve vatan ve İslâmiyet namına muhafazaya çalışıyorum.” Emirdağ Lahikası-2 ( 206 )

Halkçılar ırkçılığı elde edip, tam sizi mağlub etmeye bir ihtimal-i kavî ile hissettim ve İslâmiyet namına telaş ediyorum. Emirdağ Lahikası-2 ( 164 )

 

Yalanı yüzlerine vuruyor; ehl-i imanı bu yalancı ve müfterilere karşı ikaz ediyorum. Zannedersem bu fitne tohumları, yedi büyük günahtan olan “yalan söylemeyi” ekip olarak ortadan kaldırıp büyük günahları altıya indirmişler.

http://www.patronlardunyasi.com/haber/Profesorden-calma-fetvasi-mi-Tayyip-bey-sadece-yuzde-20-sini-yedi/159122

 

 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Haber her gün e-postanıza gelsin

Haber her gün e-postanıza gelsin

Yeni haberleri e-postanıza ulaştırmamız için mail adresinizi girmeniz yeterli.

You have Successfully Subscribed!