Seçmen olmanız için bunu yapmanız gerekiyor

T.C. Rotterdam ve Deventer Başkonsolosluklarından yapılan bir duyuruda, yurt dışında oy kullanmak isteyen vatandaşlarımızın “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlı olmaları, yani “seçmen” statüsünü haiz olmaları gerekiyor.

İşte yapılan açıklama:

 

Değerli Vatandaşlarımız,

2014 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde oy kullanmaları ilk kez mümkün olabilecektir.

 

Hollanda’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1. Turu 31 Temmuz – 3 Ağustos 2014 tarihlerinde Rotterdam ve Deventer şehirlerinde, isimleri bilahare duyurulacak 2 farklı mekanda yapılacaktır. 1. Tur sonuçlarına göre 2. Tura ihtiyaç duyulması halinde oy verme işlemi aynı mahallerde 17-20 Ağustos 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

 

Vatandaşlarımız Rotterdam veya Deventer’de kurulacak sandıklarda oy kullanabilecekleri gibi, Türkiye’deki gümrük kapılarında aşağıda belirtilen tarihlerde de oy kullanmaları da mümkündür.

 

– Gümrüklerde birinci tur oy verme işlemi : 26 Temmuz 2014 – 10 Ağustos 2014

– Gümrüklerde ikinci tur oy verme işlemi  : 17 Ağustos 2014 – 24 Ağustos 2014

 

Gümrüklerde oy kullanabilmek için yukarıda kayıtlı tarihlerde giriş veya çıkış yapıyor olma mecburiyeti bulunmamaktadır. Daha önceki bir tarihte Türkiye’ye giriş yapmış olan vatandaşlarımız da, yukarıda belirtilen tarihlerde, YSK tarafından ilan edilecek gümrük kapılarına giderek oylarını kullanabileceklerdir.

 

Bu çerçevede;

 

  • Hollanda’da ikamet eden vatandaşlarımızın seçimlerde Rotterdam ve Deventer’de kurulacak sandıklarda veya Türkiye gümrük kapılarında oy kullanabilmeleri için “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlı olmaları, yani “seçmen” statüsünü haiz olmaları gerekmektedir.

 

  • Vatandaşlarımızın “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlı olup olmadıklarını en kısa sürede Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinden (https://www.ysk.gov.tr) kontrol etmeleri gerekmektedir.

 

  • (https://www.ysk.gov.tr) sitesinde Yurtdışı Seçmen Kütüğü’nde kayıtlı oldukları görünmeyen vatandaşlarımızın en kısa sürede adres beyanında bulunmaları gerekmektedir. (YSK internet sitesinde yaptıkları sorgulamada Rotterdam veya Deventer Başkonsolosluklarından birinin seçim bölgesinde kayıtlı olduğunu teyid eden vatandaşlarımızın ayrıca adres beyanında bulunmalarına ihtiyaç bulunmamaktadır.)

 

 

Adres beyanı konusunda izlenecek yöntem aşağıda sunulmuştur:

 

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yurtdışında ikamet ettikleri adreslerini 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca “Adres Kayıt Sistemi”ne kaydettirmeleri gerekmektedir.

 

Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınmaktadır. Yerleşim yeri aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilir.Bu çerçevede vatandaşlarımız adres bildirimlerini;

 

–          Halihazırda Türkiye’de bulunuyor iseler, o yerin İlçe Nüfus Müdürlüklerine şahsen başvurarak;

 

–          Halihazırda Hollanda’da bulunuyor iseler şahsen Rotterdam veya Deventer Başkonsolosluklarına başvurarak;(Şahsen yapılan başvurularda nüfus cüzdanı haricinde bir belgeye ihtiyaç bulunmamaktadır.)

 

–          Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet adresinden ( www.nvi.gov.tr) indirecekleri “Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için Adres Beyan Formu”nu (Adres Beyan Formu (B)) ön ve arka sayfalarıyla birlikte eksiksiz doldurarak, formu nüfus cüzdanlarının önlü/arkalı fotokopisiyle birlikte iadeli taahhütlü posta ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne veya nüfus kayıtlarının bulunduğu Nüfus Müdürlüğüne veya Başkonsolosluklarımıza göndererek; (iadeli taahhütlü postalarda, posta alındısı üzerindeki gönderici ismi ile adres beyan formundaki ismin farklı olması durumunda; formun standarda uygun olmaması veya usülüne uygun doldurulmamış olması halinde adres güncellemesi yapılamamaktadır. Adi posta ile yapılan bildirimler dikkate alınmamaktadır. İadeli taahhütlü posta ile yapılacak bildirimlerde zarfların üzerine “Adres Beyanı” yazılması gerekmektedir.)

 

Noterden verilen temsil yetkisini (vekalet) ve bunun kapsamını belirten yazılı belgeyi ibraz edenler, temsil ettikleri kişilerin adresleri ile ilgili beyanda bulunabilirler.

           

Adres beyanında görev bölgesi ayırımı bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız diledikleri yurtdışı temsilciliğine başvuru yapabilirler.

 

Seçimlerle ilgili gelişmeleri takip edebileceğiniz güncel duyuruların,Rotterdam ve Deventer Başkonsolosluklarımız web siteleri ile facebook/twitter  sayfalarında yayınlanmasına devam edilecektir.

Saygıyla duyurulur.

 

 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Haber her gün e-postanıza gelsin

Haber her gün e-postanıza gelsin

Yeni haberleri e-postanıza ulaştırmamız için mail adresinizi girmeniz yeterli.

You have Successfully Subscribed!