Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici madde eklenerek kanunda değişiklik yapıldı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SiGORTASI KANUNU iLE
375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN DEĞİŞİKLİĞİ

1999 yılında 4447 sayılı Kanun ile  yapılan düzenlemeyle emeklilikte yaş haddine takılanların gerek sosyal ağlarda gerekse de alanlarda uzun yıllardır sürdürdüğü kitlesel mücadelelerin sonunda göreceli bir sonuca ulaşılabildi. İktidar partisi yıllardır görmezden geldiği sorunun çözümüne yaklaşan seçimlerin de baskısıyla kayıtsız kalamadı.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un 1’inci Maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 95’inci Madde kapsamında;

Sigortalılık başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesi olan işçi statüsündeki sigortalılar yaş şartı aranmamaksınız aşağıdaki tablolarda gösterilen kademedeki prim ve gün sayılarını yerine getirmeleri halinde emeklilik haklarını elde edecekler.

İşçilerin emeklilikte alacakları maaş hesaplamasında 1999 yılı öncesi, 1999 – 2008 yılları arası ve 2008 yılı sonrası olmak üzere üç dönem ayrı ayrı değerlendirilecek ve maaşlar buna göre hesaplanacaktır.

Yapılan düzenlemenin amacının 08/09/1999 tarihinden önceki mevzuat hükümleri doğrultusunda sigortalıların emeklilik haklarının yeniden sağlanması olmasına karşın, 3.600 gün prim ödemiş sigortalılardan kadınlardan 50, erkeklerden ise 55 yaşını doldurmuş olanlara bu hak verilmemiş, aylıkların düşük hesaplanmasını ön gören uygulama değiştirilmediği gibi, 08/09/1999 tarihinden sonra sigortalı olanların ise emekliliklerini hak etmeleri iç gerekli olan prim gün sayıları hakkaniyetli ölçüde kademelendirilmemiştir.

Yasa bu yönüyle eksik kaldı ve mağduriyetleri tam anlamıyla gidermedi. 08.09.1999 sonrası sigorta başlangıcı olan işçilerin yasal düzenleme öncesinde, mağduriyetlerin giderilmesi ve emeklilik hak edişiyle ilgili kademeli bir geçişin mümkün kılınması için yürüttükleri kampanyalar ise gündeme alınmadı.  İşçiler önümüzdeki yıllarda bu alanda yeni bir mücadele hattı oluşturulacaktır.

ERKEK SİGORTALILARIN

SİGORTA BAŞLANGICI     PRİM GÜN SAYISI     SİGORTALILIK SÜRESİ/YIL

23.05.1979 (dâhil) öncesi              5.000                                                  25

24.05.1979-23.11.1980                      5.000                                                  25

24.11.1980-23.05.1982                      5.075                                                  25

24.05.1982-23.11.1983                      5.150                                                  25

24.11.1983-23.05.1985                      5.225                                                  25

24.05.1985-23.11.1986                      5.300                                                  25

24.11.1986-23.05.1988                      5.375                                                  25

24.05.1988-23.11.1989                      5.450                                                  25

24.11.1989-23.05.1991                      5.525                                                  25

24.05.1991-23.11.1992                      5.600                                                  25

24.11.1992-23.05.1994                      5.675                                                  25

24.05.1994-23.11.1995                      5.750                                                  25

24.11.1995-23.05.1997                      5.825                                                  25

24.05.1997-23.11.1998                      5.900                                                  25

24.11.1998-08.09.1999                      5.975                                                  25

KADIN SİGORTALILARIN

SİGORTA BAŞLANGICI    PRİM GÜN SAYISI     SİGORTALILIK SÜRESİ/YIL

23.05.1984 (dâhil) öncesi                5.000                                                  20

24.05.1984-23.05.1985                      5.000                                                  20

24.05.1985-23.05.1986                      5.075                                                  20

24.05.1986-23.05.1987                      5.150                                                  20

24.05.1987-23.05.1988                      5.225                                                  20

24.05.1988-23.05.1989                      5.300                                                  20

24.05.1989-23.05.1990                      5.375                                                  20

24.05.1990-23.05.1991                      5.450                                                  20

24.05.1991-23.05.1992                      5.525                                                  20

24.05.1992-23.05.1993                      5.600                                                  20

24.05.1993-23.05.1994                      5.675                                                  20

24.05.1994-23.05.1995                      5.750                                                  20

24.05.1995-23.05.1996                      5.825                                                  20

24.05.1996-23.05.1997                      5.900                                                  20

24.05.1997-23.05.1998                      5.975                                                  20

24.05.1998-23.05.1999                      5.975                                                  20

24.05.1999-08.09.1999                      5.975                                                  20

Haber: Sedat TAPAN
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Haber her gün e-postanıza gelsin

Haber her gün e-postanıza gelsin

Yeni haberleri e-postanıza ulaştırmamız için mail adresinizi girmeniz yeterli.

You have Successfully Subscribed!