TİCF Başkanı Ömer Altay: Enschede Belediye Yetkilileri’ne, soykırımı konuşmadan önce arşivi biraz araştırmalarını tavsiye ederim.

Hollanda’da Türklerin Süryanilere soykırım yaptığı iddia edilmişti. Soykırım iddiaları 2016 yılında Hollanda’da iki haber kanalında 10 dakika boyunca tartışıldı. Programda o tarihte en az 250 bin Süryani’nin, Türkler tarafından soykırım yapılarak öldürüldüğü öne sürüldü.

Ömer Altay: Şimdi ise Enschede Belediyesi halk parkına bir soykırım anıtı dikmek istiyor. Bu davranışı ile kentteki Türkleri hiçe sayıyor. Bunu bizler kabul etmiyoruz, oturup bu konuyu müzakere etmeliyiz.

Bu soykırım, tarihi belgeler tarafından yalanlanmış, olmadığı belgelenmiştir. Halen kanıtlanmamış olan baştan sonra yalan dolan bir iddiadır.

Osmanlı tebaası olan Süryaninasturi’lerin, bölgede cirit atan Amerikalı misyoner örgütler aracılığı ile uyandırılıp silahlandırılmaları sonrası, Osmanlı İmparatorluğu ile savaşan Rusya saflarına katılmaları ve savaş koşulları kapsamında zayi olmasıdır.

Osmanlı Devleti egemenliği altında yüzyıllardır barış ve güven içinde yaşayan Anadolu halklarının; Türk, Kürt, Ermeni, Süryani vs., etnik ve dinsel açıdan İngiltere, Fransa, Rusya ve ABD tarafından birbirlerine kırdırılmasıdır. Gerçek budur!

Bugün Ermeni diasporasının teşviki ve iş birliği ile bu olayların, Süryanilere karşı yapılmış bir soykırım olduğu iddiaları, arşiv belgeleri tarafından yalanlanmaktadır.

İngiltere ve Amerika milli arşivlerinde konuyla ilgili belgelerde, 1. Dünya Savaşı’nda Süryanilerin bölgede yüzyıllardır birlikte yaşadıkları ve sürekli bir şekilde husumet içinde oldukları Kürt aşiretleriyle olan mücadelelerine vurgu yapılmaktadır.

Ayrıca Süryanilerin, Rusya başta olmak üzere Fransa ve İngiltere tarafından Osmanlı Devleti’ne karşı truva atı olarak görülmesi ve kullanılması söz konusudur.

Her ne kadar bazı tarihçiler tarafından, Süryanilerin 1. Dünya Savaşı’nda çektiği acıların gerçek sorumlularının, başta Rusya olmak üzere İtilaf Devletleri’nin bölgedeki yanlış politikaları ve Süryanilere verdikleri sözleri tutmamaları olduğu vurgulanmakta ise de, bugün Türkiye’ye yönelik Süryanilere soykırım yapıldığı iddiaları politik amaçlarla yapılmakta ve tarihi hakikatlere uymamaktadır.

Özellikle, savaş sonrasında değişik nedenlerle Amerika, Avustralya ve Batı Avrupa ülkelerine göç etmiş ve kimliklerini korumak amacıyla örgütlenerek bir diaspora oluşturmuş olan Süryaniler için soykırım iddiaları, Ermeni diasporasında olduğu gibi bir varlık ve kimlik sorunu haline gelmiştir.

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nin milli arşivlerinde yaptığımız çalışmalardan çıkan sonuç şudur: Ne Osmanlı Devleti, ne de dolaylı olarak bugünkü Türkiye Cumhuriyeti; 1. Dünya Savaşı yıllarında Süryanilere soykırım uygulandığı iddialarıyla suçlanamaz.

Bu konuda yabancı arşiv belgeleri Türkiye’nin elini güçlendirmektedir.

Sözde Ermeni iddialarıyla kıyaslandığında, Süryaniler ile ilgili iddialar konusunda Türkiye’nin hiçbir sıkıntısı söz konusu değildir.

Paris Barış Konferansı’na Süryaniler tarafından kendi tezlerinin de görüşülmesi isteğiyle sunulan dilekçelerde açık bir şekilde, savaşın başında Osmanlı Devleti’ne savaş ilan ettiklerini ve sonrasında önce Rusya ile sonra da İngiltere ile birlikte Osmanlı Devleti’ne karşı savaştıklarını ve binlerce kayıp verdiklerini ifade etmektedirler.

Savaşta taraf olmuşlar ve savaş kuralları içinde bir mücadele gerçekleşmiştir. Bu noktada Wigram’ın kitabına koyduğu başlık durumu açıkça ifade etmektedir.

Haber: Sedat TAPAN
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Haber her gün e-postanıza gelsin

Haber her gün e-postanıza gelsin

Yeni haberleri e-postanıza ulaştırmamız için mail adresinizi girmeniz yeterli.

You have Successfully Subscribed!