“Türkiye Ekonomisi Üst Üste 13 Çeyrek Yüksek Büyüme Performansını Sürdürüyor”

· 2023 yılının üçüncü çeyreğinde %5,9 oranında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışı ile Türkiye ekonomisi yüksek oranlı büyüme performansını kesintisiz 13 çeyrektir sürdürmüştür. 2023 yılının ilk dokuz ayında ise ekonomik büyümemiz %4,7 oranında gerçekleşmiştir.

· Türkiye, üçüncü çeyrekte verisi açıklanan G-20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur.

· Mal ve hizmet ihracatımızda deprem ve zayıf dış talebe rağmen %1,1 oranında (Katkısı: 0,3 puan) artış izlenmiştir.

· Yatırımlarda, makine teçhizat yatırımlarının etkisi ile %14,7 ile son iki yılın en güçlü artışı yaşanırken yatırım harcamalarının katkısı 3,4 puan olarak gerçekleşmiştir. İhracat ve yatırımlardaki bu olumlu seyir sürdürülebilir büyüme yapısı açısından olukça önemlidir.

· Ağustos ayından itibaren ihracatta izlenen artış ve ithalattaki yavaşlamanın etkisi ile dış ticaret açığı azalmakta ihracatın ithalatı karşılama oranı yılın ilk yarısına göre yukarıda seyretmektedir. Hizmet ve seyahat gelirleri de yıllıklandırılmış olarak Eylül ayında sırasıyla 98,3 milyar dolar ve 46,9 milyar dolar gerçekleşerek rekorunu yenilemiştir. Mal ve hizmetler ticaretinde izlenen olumlu seyir ile cari işlemler açığında son 2 ayda 7,3 milyar dolarlık azalış sağlanmıştır. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında da yıllıklandırılmış bazda söz konusu azalış trendinin devam etmesini bekliyoruz.

· Türkiye Yüzyılında Ticaret Bakanlığı olarak ihracatı artırmak, cari işlemler açığını azaltmak ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımız sürdüreceğiz. Ticaret diplomasimizi güçlendirme, ihracatımızın menzilini ve hacmini büyütme ve ülkemizi yatırımlarda cazibe merkezi yapma konusunda çalışmalarımız artarak devam edecektir.

· Yatırım, üretim ve ihracatı artırmaya yönelik politikalar ile önümüzdeki dönemde bir taraftan cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmeyi sağlayarak makro-finansal istikrarı kuvvetlendirmeyi, diğer taraftan sürdürülebilir yüksek büyümenin devamını amaçlıyoruz.

· Kaynaklarımızın etkin, verimli ve katma-değeri yüksek alanlara yönlendirilmesi büyüme kapasitemizin artırılması açısından önem arz etmektedir.

· Dolayısıyla, “inovasyon-yatırım-üretim-ihracat-istihdam-adil bölüşüm” önümüzdeki dönemde temel önceliklerimiz olacaktır.
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Haber her gün e-postanıza gelsin

Haber her gün e-postanıza gelsin

Yeni haberleri e-postanıza ulaştırmamız için mail adresinizi girmeniz yeterli.

You have Successfully Subscribed!