Yurt dışındaki boşanmalar Türkiye’de tanınacak

690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kararnameyle 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na yabancı ülke adli ve idari makamlarınca verilen boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tesciline ilişkin yeni bir hüküm eklendi.

Buna göre, yabancı ülke adli ve idari makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin kararlar, tarafların birlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili makam tarafından alınmış ve usulen kesinleşmiş olması, Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilecek.

Nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemleri, yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlüklerince gerçekleştirilecek.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlara el konulacak

Bu arada, yapılan bir diğer düzenlemeyle, artık göçmen kaçakçılığı suçunun işlenmesinde kullanılan araçlara el konulacak.
El konulan araçlar, soruşturma ve kovuşturma devam ederken aynı suçun işlenmesinde tekrar kullanılması, Türkiye’de sicile kayıtlı olmaması, toplam yolcu sayısına göre önemli sayıda göçmen taşınırken ele geçirilmesi, suçun işlenmesini kolaylaştıracak özel tertibatının bulunması durumunda, sahibine iade edilmeyecek.

Bu durumda sahibinin, aracın değeri kadar teminatı, el koyma tarihinden itibaren 30 gün içinde Maliye Bakanlığına teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edilecek. Aksi takdirde, Maliye Bakanlığı tarafından soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin derhal tasfiye olunacak.

Tasfiyenin satış suretiyle gerçekleşmesi halinde, satıştan elde edilen gelirden aracın muhafaza edilmesi ve satışı için gerekli olan bütün masraflar karşılandıktan sonra kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına alınacak.

KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna ilişkin de düzenlemeler yapıldı.
Bu kapsamda, Komisyon kararlarına karşı ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine dava açılabilecek. Bu davalarda ayrıca Başbakanlığa husumet yöneltilemeyecek.
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Haber her gün e-postanıza gelsin

Haber her gün e-postanıza gelsin

Yeni haberleri e-postanıza ulaştırmamız için mail adresinizi girmeniz yeterli.

You have Successfully Subscribed!