Dilini yaşat ki yaşayasın!

Bizler anadilinin eğitim ve öğretimdeki önemine dikkat çekmek için Yaşayan Dilimiz Türkçe Platformu’nu oluşturmuş sınırlı sayıdaki gönüllüleriz. Bildiğiniz gibi 2000’li yılların başında alınan politik bir kararla anadili dersleri eğitim programlarından çıkarıldı. O tarihten beri de Hollanda’da yaşayan ailelerimizin çocukları anadili dersi alamamaktadırlar. O nedenle de kuşaklar arasında iletişim giderek kopmaktadır. Bu durumun daha da derinleşmemesi ve güzel Türkçemizin yaşatılması için “Yaşayan Dilimiz Türkçe Platformu” olarak amacımız: Anadili sorununa dikkat çekmek ve Hollanda’da Türkçe’nin yaşatılması için bir zemin oluşturmak, bu konuda çalışmaları olan, bizimle paralel çalışmak isteyen, grup, kurum ve kuruluşlar arasında sağlıklı bir işbirliğinin kurulmasına yardımcı olmaktır.

Yukarıda belirttiğimiz amaç doğrultusunda çalışmalar yapacak olan Yaşayan Dilimiz Türkçe Platformu, Hollanda’nın resmi dili olan Hollandaca ve ülkenin belli bölgelerinde konuşulan, Nedersaksis, Fries ve Limburgs’tan sonra en çok konuşulan dil olan Türkçemizin de her kesimde sevilerek konuşulmasına hizmet ederken, dilimize hizmet amacıyla çalışmalarını yürüten ve bizimle işbirliği yapacak olan her kesimle de ilkeli ve bilinçli bir çalışma yürütecektir.

Yaşatıldığı coğrafyada her dil, o coğrafya üzerindeki kültürel zenginliklerin gelecekteki kuşaklara ulaştırılmasında en etkili araçtır. Bugünümüzü bizden sonrakilere aktarmak istiyorsak dilimizi yaşatmak zorundayız. Eğer yaşadığımız coğrafyada Türkçemizi yaşatmak ve gelecek kuşaklara bir kültürel miras bırakmak istiyorsak vakit geçirmeden işe başlamalıyız. Kültürlerarası kopuklukları ve kuşaklar arasındaki iletişim sorunlarını da yaşamamaktadır. Bu nedenlerle bizler çocuklarımızın anadillerini en iyi şekilde öğrenmesini ve Türkçemizin yaşadığımız ülkede de yaşatılmasını istiyoruz.

Bu sorumluluğumuzu yerine getirirken de daha fazla geç kalınmaması dileklerimizle ülkemizden Hollanda’ya emek göçünün ellinci yılında çalışmalarımızı başlatıyoruz. Çalışmalarımızı Hollanda’nın genelinde duyurmak için de Hollanda’ya Türkçeyi taşıyan iş göçünün ilk kafilesinin Hollanda’ya ayak bastığı 16 Mayıs gününün Hollanda’da Türkçe Dil Günü olarak ilan ediyoruz

“Yaşayan Dilimiz Türkçe Platformu” gönüllüleri olarak Hollanda’da Türkçenin yaşatılması için aşağıda maddeler halinde sıraladığımız konularda çalışmalarımızı yürüteceğiz:

· Öncelikle çalışmalarımızdan tüm kesimleri haberdar etmek,

· Çalışmalarımızda bize katkıda bulunacak ve birlikte çalışacak kurum, kuruluş ve gönüllü bireylerle iletişim kurmak.

· Yaşayan Dilimiz Türkçe Dil Bayramı’nın kutlanması, yaygınlaştırılması ve kalıcı olması için çalışmalar yapmak,

· Her 16 Mayıs günü Türkçe Dil Bayramı’nı kutlamak ve yasal bir statü kazanması için faaliyetleri sürdürmek.

· Dilin aktif kullanılabileceği somut faaliyetler düzenlemek,

· Dilin kullanım alanlarının genişletilmesi bakımından politik alanlarda ve sivil toplum kuruluşlarında lobi çalışmaları yapmak,

· Türkçe’nin yaşatılması ve kullanım alanlarının genişletilmesi için yapılan bilimsel araştırmalardan yararlanmak, bu tür çalışmaları desteklemek ve çalışmalardan toplumumuzu haberdar etmek,

· Yeni kuşakların Türkçe dilini sahiplenmeleri konusunda çalışmalar yapmak.

· Zaman zaman Türkçe yazan yazar, şair ve araştırmacıları bir araya getirip fikir alışverişi yapılmasını sağlamak. Yazar ve şairleri çalışmaları ve eserlerinin tanıtılmasını sağlamak.

· Türkçe yazmayı teşvik için başka kuruluşlarla işbirliği yaparak çeşitli yaş kategorilerinde şiir, hikaye, roman yazma konularında yarışmalar düzenlemek,

. Düzenlenen yarışmayı sistemli ve sürekli gerçekleştirmenin güvenilir zeminini oluşturmak.

Anadilimizin öğretilmesi ve yaşatılmasında ilkelerimiz doğrultusunda destek göreceğimizi umuyoruz. Hollanda’da Türkçe yaşasın, kaybolmasın ve hatta bir azınlık dili olarak kabul görmesini isteyen herkesi Yaşayan Dilimiz Türkçe Platformu’nun çalışmalarına katılmaya ve hatta bu platformda yer almaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla,
Yaşayan Dilimiz Türkçe Platformu.
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Haber her gün e-postanıza gelsin

Haber her gün e-postanıza gelsin

Yeni haberleri e-postanıza ulaştırmamız için mail adresinizi girmeniz yeterli.

You have Successfully Subscribed!