Hollanda’da her 10 şüpheliden biri çocuk yaşta çıkıyor,Bunların çoğunluğu kızlardan oluşuyor

Geçen yıl polis tarafından kayıt altına alınan her 10 şüpheliden biri 12 ila 18 yaş arasındaydı. Üstelik bu reşit olmayanların dörtte birinden fazlası kız çocuklarıydı. CBS’e göre kız çocuklarının oranı daha önce hiç bu kadar yüksek olmamıştı.

Genel olarak, polis geçen yıl 2021’e göre yüzde 12 daha fazla reşit olmayan şüpheli kaydetti. Kadın şüphelilerdeki artış özellikle dikkat çekiyor.

2021 ile karşılaştırıldığında, bir şeyden şüphelenilen kız çocuklarının sayısı yüzde 42 artmıştır. Şüpheli erkek çocuk sayısı ise 2022’de yüzde 3 oranında artmıştır. 2010 ve 2021 yılları arasında, çocuk şüpheli sayısı aslında yarı yarıya azalmıştı. Bu veriler, WODC tarafından CBS ile işbirliği içinde Pazartesi günü yayınlanan Gençlik Suçları Monitörü’ne göre elde edilmiştir.

2021’de şüpheli reşit olmayanların yüzde 20’si kız çocuklarıydı. Geçen yıl bu rakam yüzde 26 idi. CBS tarafından yapılan basın açıklamasında, “12-18 yaş arası toplam şüpheli grubu içinde kız çocuklarının oranı daha önce hiç bu kadar yüksek olmamıştı” denildi. Bununla birlikte, reşit olmayan şüphelilerin büyük çoğunluğu hala erkek çocuklardan oluşuyor.

Kızlar çoğunlukla hırsızlıktan şüpheleniliyor
2022’de reşit olmayanlar en çok mağaza hırsızlığı şüphelisi olmuştur. Bunun başlıca nedeni nispeten yüksek sayıdaki kız çocuklarıdır. Kızlar 2022’de reşit olmayan hırsızlık şüphelilerinin neredeyse yarısını oluşturmuştur. Toplam kadın hırsızlık şüphelisi sayısı 2022’de yüzde 70 oranında artmıştır.

Geçen yıl toplam 6.200 reşit olmayan kişinin hırsızlık yaptığından şüphelenilmiştir. Bu sayı 2021 yılına göre 2.200 daha fazladır.

2021’e kıyasla keskin artış kısmen korona krizinden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, 2021 yılında mağazalar geçici olarak kapatılmıştır. Aynı zamanda, 2022 rakamlarının da son on yıla göre daha yüksek olması dikkat çekicidir.

Çocuklar çoğunlukla konut hırsızlığı ve silah suçlarından şüpheleniliyor
Kız çocukları en çok hırsızlıktan suçlanırken, erkek çocukları için de birçok suç türü aynı şekilde işlenmektedir. Örneğin, vandalizm, kamu düzenini bozma ve şiddet suçları onlar için neredeyse eşit derecede üst sıralarda yer almaktadır.

Bazı suçlarda neredeyse sadece erkeklerden şüphelenilmektedir. Konut hırsızlığı ve silah suçları gibi. 2022’de 1.200 reşit olmayan çocuğun bir silah olayına karıştığından şüphelenilmiştir. Bu sayı 2021’dekinden yüzde 7 daha fazladır.

En fazla suçlu Amsterdam’da, ve en az suçlu Breda’da tespit edildi


Geçen yıl 12 ila 18 yaş arasındaki tüm gençlerin toplam yüzde 1,4’ünün bir suç işlediğinden şüphelenilmiştir. Reşit olmayan bu şüpheliler oransal olarak büyük şehirlerde yaşama eğilimindedir. Bunların yüzde 40’ı geçen yıl Hollanda’nın en büyük 25 belediyesinden birinde yaşamıştır.

En fazla sayıda reşit olmayan şüpheli Amsterdam belediyesinde yaşamaktadır. Burada reşit olmayan her 1.000 kişi için reşit olmayan 25 şüpheli bulunmaktadır.

En büyük 25 belediye arasında Breda ve Apeldoorn çocuk suçları açısından en iyi skoru elde etmiştir. Şüpheli reşit olmayan çocuk sayısı en düşüktür. Breda’da reşit olmayan her bin kişiden dokuzu çocuktur. Apeldoorn’da ise bu oran binde ondur.

Haber: Sedat TAPAN
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Haber her gün e-postanıza gelsin

Haber her gün e-postanıza gelsin

Yeni haberleri e-postanıza ulaştırmamız için mail adresinizi girmeniz yeterli.

You have Successfully Subscribed!