T.C Rotterdam Başkonsolosluğu 2 adet Sekreter Alımı Sınav Duyurusu! Başvurular Başladı

Yazlı Smav konular:

T.C.
ROTTERDAM BAŞKONSOLOSLUĞU
Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu
ÖNEMLİ: Sınav Rotterdam/Hollanda’da düzenlenecek olup, ülkemizden katılacak
adayları pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarnda
olacaktır.
T.C. Rotterdam Başkonsolosluğunda münhal bulunan 2 (iki) adet Sözleşmeli Sekreter
pozisyonuna sinavla personel almacaktır
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
 3. En az lise veya dengi okullan ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca
  onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
 4. Kamu haklanından yoksun bulunmamak,
 5. Ağr hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikäp,
  rüșvet, hursızlk, dolandııcılık, sahtecilik, inancı kötuye kullanmak, dolanh iflas gibi yüz
  kızartıcı bir filden dolayı hapis cezasından hükümlū bulunmamak
 6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmuş sayılmak (Askerlik görevi ertelenmiş
  olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir),
 7. Her torlu iklim koşullarinda görev yapmaya engel durumu bulunmadıgın sağlık kurulu
  raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
  S. Çok iyi derecede Hollandaca ve Turkçe bilmek (aynca ingilizce bilgisi tercih nedenidir),
 8. Bilgisayar kullanabilmek.
  I BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:
 9. Ozgeçmiș (CV) (Adaymn adresi, telefon numarası ve e-posta adresine de ozgeçmişte yer
  verilmelidır).
 10. Türk pasaportuna sahip adayların pasaport örnegi ile işlem görmüş sayfalan (Kariyer
  Kapısı’na tek bir belge halinde yūklenmesi gerekmektedir).
 11. Nufus cūzdanının (T.C. kimlik kartının) aslı veya onaylı sureti
 12. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf,
 13. En son mezun olunan okuldan alınan diplomanın asıl veya onaylı sureti (Son olarak yurt
  dışındaki okullardan mezun olan adaylanın lise veya üniversite diplomalarından birine ilişkin
  Eğitim Müşavirlikleri Ataşelikleri, Milli Eģitim Bakanhàı ya da Yoksekoğretim Kunulundan
  alacakları denklik belgelerini, Kariyer Kapısı uzerinden yapilan başvuru surasında Ek Dosya”
  bölumündeki Denklik Gosterir Belge alanına mutlaka yüklemeleri gerek-mektedir ).,
 14. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
  Sözkonusu belgelerden e-Devlet’te otomatik olarak çıkmayanların aday tarafindan sisteme
  yūklenmesi gerekmektedir
  1inci SINAV:
  Smava girerken pasaport veya nüfus cūzdanını (T.C. kimlik kartının) aslinin ibraz edilmesi
  gerekmektedir.
  a) Yazılı Yeterlilik Sinavı:
  Yazılı eleme sınavı 25 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 10.00’da T.C. Rotterdam
  Başkonsolosluğu’nda yapılacakur

Türkçeden Hollandacaya çeviri (1 saat)
Hollandacadan Turkçeye çeviri (1 saat)
Türkçe Kompozisyon (1 saat)
Matematik (1 Saat)
b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınav:
Yazıb yeterlilik sıavında başarılı olan adaylar 31 Ocak 2023 Sal günü saat 10.00’da Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlū ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.
Sözlü Sıav Konulan: Genel Koltur, Tūrkiye ve Dunya Coğrafyası, Osmanhs Tarihi, Turk
Inkalap Tarihi
Uygulamalı Smav Konuları: Bilgisayarda yazı smnavı

IV BAŞVURU TARiHÌ:


Başvuruiar 23 Aralik 2022 Cuma Isi 10:00 ile 11 Ocak 2023 Çarşamba TSi 23:59
arasında e-Devlet uzerinden Dişişleri Bakanlığı, Kariver Kapısı – Kamu işçi Alımı sekmesinden ve Karivyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.
Adaylann smava katılabilmeleri için Kariyer Kapısı üzerinden yakında belirtilen tarihler
arasında yapacakları başvurunun yanı sıra, tūm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini en geç 17 Ocak 2023 Salı günü mesai bitimine kadar Başkonsolosluğumuza
şahsen veya posta yoluyla iletmeleri de gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme
ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.
Adayların basvurularıın geçerli saylabilmesi için, basvuru islemlerini Kariyer Kapısı üzerinden tamamlamaları ve aynı zamanda tüm basvuru belgelerini eksiksiz şekilde iş bu duvuruda belirtilen süreler icinde T.C. Rotterdam Baskonsolosluğuna ulaştırmaları gerekmektedir.
Gerçeğe aykirı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapilacak olup istihdam edilseler dahi gõrevlendirmeleri iptal edilecek ve varsa kendilerine ödenmiş olan
Ücretler yasal faizi ile tazmin edilecektir.
Adaylar, yazılı sınava katlıp katlamayacaklannı Karıyer Kapısı üzerinden teyit
edebileceklerdir.

V) SINAV YERi:


Yazılı Smav: T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu, Westblaak 2, 3012 KK, The Netherlands
Sözlü ve Uygulamah Sıav: T.C. Rotterdam Bașkonsolosluğu. Westblaak 2, 3012 KK The Netherlands
Tel:+31 10 201 20 00
E-posta: consulate rotterdam@mfa.gov.tr

Haber: Sedat TAPAN
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Haber her gün e-postanıza gelsin

Haber her gün e-postanıza gelsin

Yeni haberleri e-postanıza ulaştırmamız için mail adresinizi girmeniz yeterli.

You have Successfully Subscribed!