YTB: DESTEK BiZDEN ASIL iŞ SiZDEN

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Tiel’de Almanya, Belçika, Fransa ve Hollanda’dan çeşitli STK temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda bir konuşma yapan başkan Kemal Yurtnaç YTB’nin kurulușu, amaçları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca toplantıda STK temsilcilerine hızlandırılmış proje eğitimi verildi. Dört yıl önce kurulan YTB dört alanda çalışmalar yapmakta: Yurt dışı vatandaşlar, Soydaş  Akraba ve Topluluklar, Uluslararası Öğrenciler ve Sivil Toplum Kuruluşları.

Soydaş Akraba ve Topluluklar

Doğu Avrupa ve Balkanlardan Orta Asya’ya kadar uzanan geniş bölgede Türkiye ile tarihi, dini ve kültürel bağları bulunan akraba topluluklarla bağlarını canlandırmayı ve bu alanlarda çalışmalar yapmayı hedefliyor. Bunun yanında Ortadoğu ve Afrika ile artan ticari ortaklıklar da Türkiye’nin etki alanının genişlemesine sebep oluyor

Uluslararası Öğrenciler

YTB bunun yanında 2013 yılında uluslararası 11.500 öğrenciye burs vererek Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde okumalarını sağlıyor. Bu öğrencilerin ülkelerine döndüklerine Türkçe ve Türkiye ile bağlarının devam etmesiyle Türkiye’nin etkinliğinin artması amaçlanıyor. Başkan Yurtnaç ilerde bu ülkelerden biriyle ticari bir bağ kurmak isteyen Türkiye vatandaşlarının bu öğrenciler vesilesiyle daha fazla imkanlara ulaşabileceklerini söylüyor.

Sivil Toplum Kuruluşları

YTB akraba ve soydaş toplulukların ve vatandaşlarının bulundukları ülkede kurdukları dernek ve STK’larla sivil topluma ve yönetime daha aktif ve etkin katılımlarını güçlendirme amacı taşıyor, Türkiye ile bağlarını muhafaza etmeklerini destekliyor.

Yurtdışı Vatandaşlar

Yurtdışında yaşayan Türkiye vatandaşlarına yönelik çalışmalarıyla yurtdışındaki vatandaşlarının bulunduğu ülkelerdeki sivil topluma katılımını ve etkinliğini artırmak konusunda stratejik çalışmalar yapan YTB’nin çalışma alanları da çok geniş kapsamlı: okul öncesi eğitimde çift dillilik, anadilde eğitim, yurt dışında oy kullanma, gençlik daireleri (jeugdzorg/pleegzorg) ile ilgili çalıştaylar, gurbetçi öğrencilerin Türk üniversitelerinde ücretsiz eğitim görmeleri, mavi kart uygulaması, çeşitli anketler gibi pek çok çalışma gerçekleştirdi.

TÜRK DİASPORASI

YTB’nin kuruluşu ve çalışmaları Hollanda ve Avrupa’da çeşitli tartışmaları ve itirazları beraberinde getirdi. Türkiye bu kuruluşla yıllardır her iki ülkede kendini yabancı hisseden Türkiye vatandaşlarına sahip çıkmaya çalışıyor. Türkiye dışarıda yasayan 6 milyon vatandaşı ile bağlarını güçlendirmek, Balkanlar, Kafkaslar, Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki akraba toplulukları ile olan tarihi bağlarını yenilemek, Ortadoğu ve Afrika’dan öğrenciler getirerek geleceğe yatırım yapmak istiyor. Bir anlamda Türk diasporası oluşturarak Türkiye’nin gücünü ve etkinliğini artırmayı hedefliyor. Avrupa’da 5 milyon gurbetçi yaşıyor ve bunlar artık misafir isçi (gastarbeider) statüsünden çıkmış ve Avrupa’nın orta sınıfına katılarak doktor, mühendis, sanatçı, girişimci ya da akademisyen olarak ve Batı mantalitesini özümsemiş olarak hayatına devam ediyor.

“VATANDAŞA ÖZGÜVEN GELDİ”

Buna rağmen hala entegre olmamakla suçlanan ve gittikçe daha çok dışlanıp ötekileştirilen Türkiye vatandaşları için Türkiye’nin bu atılımı birçok Türk vatandaşına güven ve umut veriyor. Artık kendilerini sahipsiz hissetmeyerek özgüven tazelemelerini sağlıyor. Hollanda’da İslam ve Türk karşıtı görüş ve fikirlerin artması, eğitimde ve çalışma hayatında fırsat eşitsizliğinin giderek büyümesi ve Hollanda hükümetinin bu sorunları değil de sadece “entegrasyon” sorunlarını gündemde tutması vatandaşlarımızın Hollanda’dan gittikçe daha yabancılaşmasını sağlarken Türkiye’nin bu adımları vatandaşlarımızı Türkiye’ye yakınlaştırıyor.

TÜRKİYE DESTEĞİNE  ELEŞTİRİLER

Diğer yandan Türkiye’nin, Hollanda’daki STK’ları ve vatandaşlarını bu denli sahiplenmesi, onlarla olan bağını güçlendirmeye çalışması, Hollandalı yetkililer tarafından entegrasyona engel oluyor ve içişlerimize karışıyor gerekçesiyle ciddi bir şekilde eleştirilirken, Türkiye’nin bu denli etkinliğini artırma çalışmaları bazı vatandaşlar ve Türk STK’lar tarafından da destek görmüyor. Bu kurum ve kişilerin çıkış noktaları burada bizlerin kalıcı olduğu ve yurt dışından (Türkiye’den) aldığımız desteğin Hollanda hükümetince aleyhimize kullanılacağı endişesi. Eleştirel yaklaşanlara göre Türkiye Hollanda’da yaşayan vatandaşlarının geleceğini tehlikeye atıyor. Demokratikleşme ve sivilleşmenin devlet tarafından değil toplum tarafından gerçekleştirileceği, kararların ve toplumun yönünün belirlenmesinin bu toplumun içinden çıkanlar tarafından verilmesi gerektiğini savunanlar buna Diyanet örneğini veriyorlar. Onlara göre Türkiye devleti Diyanet aracılığı ile vatandaşlarının Hollanda’da otonom bir şekilde gelişmesine mani oluyor ve Hollanda devleti de bunu Hollanda Türk toplumuna karşı kullanıyor.

ELEŞTİRİLERE CEVAP

Kemal Yurtnaç Tiel’deki toplantıda bu bağlamda sorulan bir soru üzerine Türkiye’nin Avrupa’daki STK’ları destekleyip güçlendirmek için çalıştığını, buradaki toplumun buradaki hayata katılımını artırmayı desteklediğini ve bu toplumun burada kalıcı olduğunun bilincinde olduklarını söyledi. Proje eğitimi sırasında Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanı’nın bir başka soruya verdiği yanıt ise bunu destekleyici nitelikteydi: “Biz ancak size destek olabiliriz, asıl iși yapacak olan sizsiniz. Şimdiye kadar devlet mi vardı arkanızda? Hükümetler gider ama siz kalıcısınız, biz bağımsızlığınızı desteklemek ve hizmet için buradayız.”

Toplantıda Hollanda Türk basınından sadece HABER Gazetesi hazır bulundu.


 
Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
Haber her gün e-postanıza gelsin

Haber her gün e-postanıza gelsin

Yeni haberleri e-postanıza ulaştırmamız için mail adresinizi girmeniz yeterli.

You have Successfully Subscribed!